Augustyn Baran

Jak pisze sam o sobie w przedmowie do wydanej w 1999 r. przez Wydawnictwo Czarne książki „Głowa wroga” urodził się w setną rocznicę urodzin F. Nietzschego. Stało się to w Galicji, w chłopskim łóżku. Był to czas skorpiona i wyzwalania wsi przez Armię Czerwoną. Armia bardzo cieszyła się z urodzenia A.B., bo wtedy na stole stał bimber. […] Z chwilą, gdy przeczytał „Na jagody” M. Konopnickiej, A.B. zaczął marzyć o pisaniu. Tematyka lat późnochłopięcych stała się jego obsesją. Zachłyśnięcie się twórczością wielkiej pisarki widać z każdej strony jego opowieści. […] Napisał kilka opowiadań, które zauważono w Zgorzelcu i na innych rubieżach. W ciągu dwudziestu lat nieustannej pisaniny otrzymał … ponad sto nagród literackich, z których najbardziej sobie ceni laury zbierane niejednokrotnie w konkursie organizowanym co trzy lata przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku. Był i pozostał doskonale samotny. Uwielbia cudze pisanie, las i katastrofy dziejowe. […] Pędzi życie w Galicji.

Augustyn Baran. Fot. fotograf

TEKSTY


Wybrane pozycje bibliograficzne:


PROZA:

Budzioszki / Augustyn Baran // Dodatek Kulturalny. – 1997, nr 9

Kurhan Aldony / Augustyn Baran // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 28

Głowa wroga / Augustyn Baran. – Czarne : Wydawnictwo Czarne, 1999

Rec.:
Paweł Dunin-Wąsowicz // Machina. – 1999, nr 1
Rekomendowane / Piotr Bratkowski // Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 231
Zabrakło kontrapunktu / K.M. // Rzeczpospolita. – 1999, nr 66
Z Izdebek w świat / Rafał Rżany // Nowa Okolica Poetów. – 2000, nr 5
Pędzi życie w Galicji / Aleksander Bielenda // Życie Podkarpackie. – 1999, nr 45
Pędzi życie w Galicji / Aleksander Bielenda // Nowa Okolica Poetów. – 2000, nr 5

Kocioł / Augustyn Baran // Dodatek Kulturalny. – 1999, nr 2

Post scriptum / Augustyn Baran // Dodatek Kulturalny. – 2000, nr 3

Tau tau / Augustyn Baran. – Wrocław : Atut, 2000

Rec.:
Cepeliada / Piotr Marecki // Studium. – 2000, nr 2-3
Sztukmistrz czy terminator? / Robert Ostaszewski // Nowe Książki. – 2000, nr 1
Wojciech Browarny // Odra. – 2001, nr 3, s. 127-128
E.K. // Nowe Podkarpacie. – 2001, nr 18, s. 12
Mieczysław Orski // Nowe Książki. – 2001, nr 5, s. 69
Kazimierz Maciąg // Fraza. – 2001, nr 3, s. 274-277

Wrota Bogów / Augustyn Baran // Nowa Okolica Poetów. – 2000, nr 5, s. 98-107

Opowieść z ciemności / Augustyn Baran // Kwartalnik Literacki. – 2001, nr 48, s. 94

Super hau / Augustyn Baran // Kwartalnik Literacki. – 2001, nr 48, s. 101


AUTORSKIE ARTYKUŁY PRASOWE:

Część mojego świata / Augustyn Baran // Podkarpacie. – 1981, nr 33

Matka / Augustyn Baran // Podkarpacie. – 1981, nr 46

Nokaut wyobraźni. Widziane z Izdebek / Augustyn Baran // Podkarpacie. – 1981, nr 40

Widmo „Siłaczki” krąży nad szkołą / Augustyn Baran // Widnokrąg. – 1982, nr 11

Zmierzch tytanów / Augustyn Baran // Nowa wieś. ” 1983, nr 35

Zagłada domu Szymona / Augustyn Baran // Zarzewie. – 1984, nr 4

Nie uciekam przed życiem / Augustyn Baran // Tygodnik Kulturalny. – 1984, nr 41

Dlaczego płaczesz nad sobą / Augustyn Baran // Zarzewie. – 1985, nr 27

Stąd jego ród / Augustyn Baran // Podkarpacie. – 1985, nr 25

Nad błękitnym Sanem / Augustyn Baran // Nowiny. – 1986, nr 202

Przerwane wakacje / Augustyn Baran // Podkarpacie. – 1987, nr 33

Czekam na wielkie przytulenie / Augustyn Baran // Nowa Wieś. – 1988, nr 34

Z dziennika komucha / Augustyn Baran // Nowiny. – 1990, nr 227

Niewiele jest czasu / Augustyn Baran // Czas Kultury. – 1993, nr 2

W pełni księżyca / Skorpion // Arkusz. – 1995, nr 10

Lato leśnych złudzeń / Augustyn Baran // Przegląd Tygodniowy. – 1996, nr 28

Wolny najmita / Augustyn Baran // Podkarpacie. – 1997, nr 14

Miasteczko / Augustyn Baran // Super Nowości. – 1998, nr 154

Zmory / Augustyn Baran // Wiadomości Brzozowskie. – 1998, wrzesień

Nad błękitnym Sanem / Augustyn Baran // Super Nowości. – 1998, nr z dn. 7.09

Wiwat Stasiuk! / Augustyn Baran // Nowe Podkarpacie. – 1998, nr 44, s. 11

Jan z Brzozowa / Augustyn Baran // Dodatek Kulturalny. – 1999, nr 9

Lato leśnych złudzeń / Augustyn Baran // Kurier Bieszczadzki. – 2000, nr 1


ARTYKUŁY, RECENZJE, WYWIADY:

Na nasze pytania odpowiada Augustyn Baran / rozm. przepr. Andrzej Piątek // Nowiny. – 1982, nr 129

Baba z obiadem, czyli proza prozą / Agnieszka Osiecka // Ekslibris. – 1993, nr 29

Baran na wozie / Jacek Mączka // Dodatek Kulturalny. – 1999, nr 6-7

Światoogląd Barana / Ewa Gorczyca // Nowiny. – 1999, nr 250

Przy lekkopółśredniomocnej kawie z Augustynem Baranem – literatem / rozm. przepr. Aleksandra Haudek // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 49

Z Izdebek widzę więcej / Czesław Skrobała // Super Nowości. – 1999, nr 262

Jestem nieśmiałym Baranem / Anna Strzelecka // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 50

Smak opowieści i kiełbasy / Krzysztof Uniłowski // Twórczość. – 2000, nr

Pisarze Czarnego / Piotr Gądek // Gazeta Wyborcza [dodatek Gazeta w Rzeszowie]. – 2000, nr 282, s. 3

Z Izdebek w świat / Rafał Rżany // Nowiny. – 1999, nr 219

Niepoprawny pesymista / rozm. przepr. Anna Strzelecka // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 28, s. 1, 6

Bajarz // Piotr Samolewicz // Nowiny. – 2001, nr 251, s. 19


Wstecz

Główna strona biblioteki (powrót do strony głównej)