Sanok – bibliografia


WYDAWNICTWA CIĄGŁE. CZASOPISMA


Acta Militaria Mediaevalia. T.1, Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu : materiały konferencji / red. Jan Machnik, Wiesław Banach, Piotr N. Kotowicz; Polska Akademia Umiejętności; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Kraków ; Sanok : PAU Muzeum Historyczne, 2005. – 173 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – (Acta Militaria Mediaevalia, ISSN 1895-4103; t.1)
(Zawiera: Wstęp / Jan Machnik, Piotr N. Kotowicz. Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyjskich traktatów wojskowych / Piotr Ł.Grotowski. [Streszcz. jęz. ang.] / Piotr Ł. Grotowski, Tł. Ireneusz Paternoga. Uwagi o przejawach wczesnośredniowiecznej aktywności militarnej w Północnych Karpatach / Michał Parczewski. [Streszcz. jęz. ang] / Michał Parczewski; tł. Ireneusz Paternega. Militaria z dziewiętnastowiecznych badań w Podhorcach / Radosław Liwoch. [Streszcz. jęz. ang.] / Radosław Liwoch ; tł. Ireneusz Paternoga. System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu / Piotr N. Kotowicz. [Sterszcz. Jęz. ang.] / Piotr N. Kotowicz ; tł. Ireneusz Paternoga. Między wschodem a zachodem: pochówek wojownika ze stanowiska 1 C w Gródku, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie / Marcin Wołoszyn. [Streszcz. jęz. ang.] / Marcin Wołoszyn, tł. Ireneusz Paternoga. Ruskie buławy "gwiaździste" z terenu Małopolski / Piotr Strzyż. [Streszcz. jęz. ang] / Piotr Strzyż, tł. Ireneusz Paternoga. Militaria z Czermna nad Huczwą : Próba rekonstrukcji sposobu ataku Tatarów na gród (w 1240 r.) na podstawie dotychczasowych badań archeologicznych / Jerzy Kuśnierz. [Stresz. Jęz. ang.] / Jerzy Kuśnierz; tł. Ireneusz Paternoga. średniowieczne militaria proweniencji wschodniej w zbiorach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim / Daniel Tereszczuk. [Streszcz. jęz. ang.] / Daniel Tereszczuk; tł. Ireneusz Paternoga. Stan badań nad uzbrojeniem późnośreniowiecznym w Małopolsce / Marcin Glinianowicz. [Streszcz. w jęz. ang.] / Marcin Glinianowicz ; tł. Ireneusz Paternoga. Nieznany topór późnośredniowieczny z Radymna w zbiorach archeologicznych Muzeum w Jarosławiu / Piotr N. Kotowicz. [Streszcz w jęz. ang.] / Piotr N. Kotowicz ; tł. Ireneusz Paternoga)

Acta Pancoviana. T.1 / [red nacz. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – 61, [3] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana ; 1). – ISBN 83-86634-39-1
(Zawiera: Wstęp. Miasto / Marian Pankowski. Z jakim przystajesz, takim się stajesz ... : (Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza) / Marian Pankowski. Marian Pankowski na Zachodzie : przekłady wystąpień i artykułów o Marianie Pankowskim i jego książkach w publikacjach francuskojęzycznych lat 1989-1997. Marian Pankowski : twórczość / oprac. Tomasz Korzeniowski. Marian Pankowski : kronika życia i twórczości. Album rodzinne)

Acta Pancoviana. Nr 2 / [red. nacz. Leszek Puchała] . – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1999. – 93, [1] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana ; 2). – ISBN 83-86634-69-3
(Zawiera: Od redakcji. Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego / Janusz Szuber. Otwarcie sesji popularnonaukowej „Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego” / Tomasz Korzeniowski. Kresowa ojczyzna Mariana Pankowskiego / Andrzej Burghardt. Kluczowe problemy twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć. Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. Romantyczne kreacje postaci w dramatach Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Anarchia i forma : uwagi o stylu poezji i prozy Mariana Pankowskiego / Wojciech Ligęza. Czy Marian Pankowski jest pisarzem pornograficznym? / Paweł Sawicki. Marian Pankowski : twórczość : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / oprac. Tomasz Korzeniowski. Kalendarium wydarzeń. Album sanockie)

Acta Pancoviana. Nr 3 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2004. – 66 s. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana, ISSN 1732-8713 ; 3)
(Zawiera: Od redakcji. [Patataj, patataj, patataj...] / Barbara Bandurka. [List do Janusza Szubera] / Marian Pankowski. O kruku i lisie / Marian Pankowski. Zachwycenie / Wojciech Ligęza. Piękny kąkol wyobraźni : Mariana Pankowskiego ucieczka od poezji / Jan Wolski. Mit miłości i erotyka w twórczości Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Teatralność zachowań i wypowiedzi protagonistów / Krystyna Latawiec. Nieodpowiedzialność chłopczyńska i starość / Janusz Drzewucki. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1993-2003 / oprac. Ewa Drwięga. Noty o autorach)

Acta Pancoviana. Nr 4 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2005. – 59 s. : fot. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana, ISSN 1732-8713 ; 4)
(Zawiera: Zamiast wstępu / Janusz Szuber. Na brukselskiej slawistyce, czyli polonistyka na obczyźnie / Marian Pankowski. Dług wdzięczności / Marian Pankowski. O pożytku z Belgii / Marian Pankowski. Pojawienie / Marian Pankowski. „Kultura” i Belgia / Idesbald Goddeeris. Polski smaczek / Patrice Lieberman. Ci belgijscy pisarze nie stąd / Pascale Haubruge. Recenzje książek. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (2003-2004) / oprac. Ewa Drwięga. Fotoreportaż)

Acta Scansenologica. T. 1 / red. Jerzy Czajkowski; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok ; Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – 259, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 1)
(Zawiera: Roman Reinfuss : (w 70 rocznicę urodzin i 50 rocznicę pracy naukowej) / Jerzy Czajkowski. Bibliografia prac Romana Reinfussa / Zofia Cieśla-Reinfussowa. Wybrane zagadnienia metodologiczne dotyczące urządzania ekspozycji skansenowskich / Jerzy Czajkowski. Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla potrzeb muzeów skansenowskich / Henryk Olszański. Landwirtschaftsausstellungen in ethnographischen Freilichtmuseen / Jerzy Czajkowski. Przemiany osadnictwa i budownictwa ludowego w XIX w. : w południowej części obszaru zadunajskiego / Tunde Zentai. Muzeum na wolnym powietrzu w Sóstó (Węgry) / Istvan Pall. Muzealnictwo skansenowskie w Japonii / Jerzy Czajkowski. Open Air Museum of Old Japanese Farm Houses in Toyonaka City / Hisatsugo Sugimoto. Aktualny stan prac budowlanych w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski. Informacje o muzeach na wolnym powietrzu w Polsce / Henryk Olszański. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach / Krystyna Wicher-Jesionowska. Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku / Eugeniusz Oleszczuk. Sądecki park etnograficzny / Zygmunt Lewczuk. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie / Zbyszko Mikołajski. Muzeum Wsi Lubelskiej / Krzysztof Popik. Skansen Mazowiecko-Podlaski w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. Wielkopolski Park Etnograficzny na Lednicy / Jerzy Łomnicki. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach / Benedykt Malinowski. Muzeum i Park Etnograficzny w Sierpcu / Wojciech Zbierzchowski. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach / Andrzej Szura. Park Etnograficzny Północno-Wschodniego Mazowsza im. Adama Chętnika w Nowogrodzie / Bogumił Kunicki. Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie – Lipowcu / Cezary Popko. Zielonogórski Park Etnograficzny w Ochli / Przemysław Niedźwiedziński. Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach / Henryk Świątkowski. Stan budowy skansenu „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” / Aleksander Spyra. Ośrodek budownictwa ludowego w Szymbarku / Zygmunt Lewczuk. Skansen budownictwa ludowego w Wolsztynie / Andrzej Gólski. Ekspozycja na wolnym powietrzu przy Muzeum Etnograficznym w Toruniu / Roman Tubaja. Ośrodek Plenerowy Budownictwa Ludowego w Łowiczu / Henryk świątkowski. Rezerwat Archeologiczno-Etnograficzny w Osieku nad Notecią / Jan Niedźwiecki. Skansen Słowiński w Klukach / Henryk Soja. Muzeum rzemiosł Ludowych w Biłgoraju / Roman Sokal. Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie / Bogumiła Szurowa. Skansen w Kaszczorku – Oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu / Roman Tubaja. Chałupa chłopska w Kakoninie, gm. Bieliny / Bogumiła Szurowa. Muzeum-skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce / Józef Sozański. Skansen bartniczo-pszczelarski przy Muzeum Wsi Radomskiej / Stefan Rosiński. Skansen pszczelarski w Swarzędzu / Marian Jeliński. Skansen pszczelarski w Pszczelej Woli koło Lublina / Mieczysław Janik. Wnioski po Miedzynarodowej Konferencji Skansenowskiej w Sanoku / Wiktor Zin)

Acta Scansenologica. T. 2 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – 348 s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 2)
(Zawiera: Norwegische Bauernhofe (TUN) – Wirklichkeit und Freilichtmuseen / Halvard Bjorkvik, Arne Berg. Kościół Vang i jego długa podróż / Arne Berg. O sozdanii muziew ruskoj narodnoj architektury / Borys B. Gnedowskij. Suzdalskie Muzeum Drewnianej Architektury Ludowej / Larisa Czarnocka. Rozwój i specyfika muzeów na wolnym powietrzu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Hans Falkenberg. Muzea skansenowskie w Niemieckiej Republice Demokratycznej / Henryk Olszański. „Pueblo Espanol” w Barcelonie i kilka uwag o zjawiskach paraskansenowskich / Mieczysław Kurzątkowski. „Pueblo Espanol” w Barcelonie / Piotr Worytkiewicz. Budownictwo cygańaskie w Sądeckim Parku Etnograficznym / Elżbieta i Marian Długoszowie. Przegląd form i metod informacji w muzeach na otwartym powietrzu w Polsce i za granicą / Jerzy Czajkowski. Raport o stanie muzealnictwa skansenowskiego w Polsce / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie w Sanoku w dniach 18-19 stycznia 1980 r. / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska we Wdzydzach w dniach 7-8 października 1980 r. / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Skansenowskiej w Sanoku, 13-15 kwietnia 1981 r. / Danuta Blin-Olbert , Maria Jolanta Marciniak. Obrady Zespołu Doradczego ds. Muzeów Skansenowskich w Sierpcu / Jerzy Czajkowski. Radziecko-polskie seminarium skansenowskie / Jerzy Czajkowski. Doktor inżynier Michał Czajnik / Franciszek Midura)

Acta Scansenologica. T. 3 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 383, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 3)
(Zawiera: 25-lecie Deklaracji ICOM o muzeach na wolnym powietrzu / Adelhart Zippelius. 10 lat Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu / Jerzy Czajkowski. „Zur Konzeption des Ecomusee in Frankreich” / Wassilia von Hinten. Muzea na wolnym powietrzu w krajach socjalistycznych po II wojnie światowej / Jerzy Czajkowski. Ethnobotanische Probleme in Freilichtmuseen am Beispiel des Dorfmuseums in Lublin erlautert / Wanda Terlecka. Errungenschaften der Vereinigten Wirtschaftskollektive im Bereich der Organisation und Pflage von ethnographischen Museen in Polen / Stanisław Koralkiewicz. Die Typen der Wohnhauser der ethnographischen Freilichtsammlung von Szenna und ihre Bauperioden / Judit Knezy. Park Etnograficzny w Sierpcu – założenia programowe / Tomasz Czerwiński. Muzej narodnoj architektury i byta biełoruskij / Siergiej Sergaczew. Muzeum Ludowego Budownictwa w Archangielsku / Aleksander N. Dawydow. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sirogojno, Jugosławia / Ranko Findrik. Zur Frage agrarhistorischer Aussage im Freilichtmuseum / Karl Baumgarten. Muzeum biograficzne Juliana Przybosia w zagrodzie skansenowskiej w Gwoźnicy Górnej woj. Rzeszowskie / Krzysztof Ruszel. Punkty skansenowskie w województwie tarnowskim / Adam Bartosz. Gladstone Pottery Museum w Longton, Staffordshire, Anglia / Ewa Fryś-Pietraszkowa ; Dwa północnoamerykańskie skanseny / Tadeusz Barucki. Bułgarska droga rozwoju muzeów na wolnym powietrzu / Maria Jolanta Marciniak. Udział placówek muzealnych i skansenowskich w pracach nad młynarstwem wietrznym w Polsce / Adam Szymański. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Pszczyna, 17-18 września 1981 / Maria Jolanta Marciniak. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Czerniejewo – Gniezno – Lednica, 31 VIII – 2 IX 1982 / Maria Jolanta Marciniak. Pracownicy merytoryczni w polskich muzeach na wolnym powietrzu / Halina Piasecka-Wilczyńska. Kronika)

Acta Scansenologica. T. 4 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 313, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 4)
(Zawiera: Karlin und Hazelius / Gosta Berg. Przyczynek do historii nordyckich muzeów etnograficznych i na otwartym powietrzu / Holger Rasmussen. Kilka uwag o znaczeniu i statusie muzeów na wolnym powietrzu we współczesnym społeczeństwie / Georg B. Thompson. Freilichtmuseen in Dalarna (Schweden) / Roland Andersson. Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern an der Glentleiten-Museumsarbeit im Umbruch / Helmut Keim. Działalność muzeum na wolnym powietrzu w Roznowie pod Radhostem / Jiri Langer. Zespół Budownictwa i Rzemiosł Ludowych Vysocina / Ludek Stepan. Skansen Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Kłódce / Jan Święch. Zieleń w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – metody badań, upraw, ochrony / Maria Jolanta Marciniak. Organizacja zieleni w Muzeum Wsi Lubelskiej / Wanda Terlecka. Mała architektura i zieleń ożywieniem skansenu / Andrzej Gólski. Kształtowanie krajobrazu przyrodniczego dawnej wsi w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach / Anna Kwaśniewska. Otoczenie przyrodnicze Muzeum Wsi Opolskiej / Jarosław Gałęza. Zagadnienia zieleni w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie / Adam Kudła. Kształtowanie zieleni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. Projekt zieleni w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy / Marek Krężałek. Program zieleni w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni / Barbara Pędzik. Realizacja zieleni na terenie Muzeum Wsi Radomskiej / Elżbieta Majcher. Zieleń w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku / Janusz Cygański. Ochrona i pielęgnacja zieleni w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej / Aleksander Spyra. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Sanok 18-20 października 1983 / Danuta Blin-Olbert. Kronika 1983)

Acta Scansenologica. T. 5 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 293, [1] s. : fot. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 5)
(Zawiera: Rola muzeów skansenowskich w systemie wychowania socjalistycznego / Franciszek Midura. Zagadnienia pracy ideowo-wychowawczej w skansenach / Jiri Spet. Ekspozycja w muzeach skansenowskich a społeczno-historyczna edukacja społeczeństwa / Roman Tubaja. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne budowy i funkcjonowania skansenów w Czeskiej Republice Socjalistycznej / Jan Soucek. Rola kultury ludowej w wychowaniu dzieci i młodzieży / Barbara Kołodziejska. Możliwości wykorzystania i pielęgnowania tradycji regionalnych w małym muzeum / Vanda Jirikovska. Udział opolskiego skansenu w procesie edukacji historycznej i kultywowaniu tradycji regionalnych / Krystyna Wicher-Jesionowska. Charakterystyka pracy kulturalno-wychowawczej w skansenie Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku / Miroslav Sopoliga. Wychowawczo-dydaktyczna działalność Muzeum Wsi Lubelskiej / Ryszard Królikowski. Skansen w Prerovie nad Łabą – muzealna ekspozycja kultury ludowej regionu / Hedvika Sedlackova. Rola Górnośląskiego Parku Etnograficznego w kształtowaniu świadomości społecznej / Adam Kudła. Współpraca Muzeum Budownictwa Ludowego z młodzieżą szkolną / Maria Jolanta Marciniak. Górnicze Muzeum na Wolnym Powietrzu w Banskiej Stiavnicy / Eugen Kladivik. Cele i zadania muzeum w Vysocinie / Ludek Stepan. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok, 26-29 maja 1984 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Ochrona budownictwa ludowego w okresie czterdziestolecia PRL / Franciszek Midura. Rozwój myśli skansenowskiej w Polsce 1945-1985 / Jerzy Czajkowski. Wyposażenie wnętrza w muzeum typu skansenowskiego – rekonstrukcja obrazu kulturowego / Roman Tubaja. Doświadczenia polskie w organizowaniu wnętrz skansenowskich / Danuta Blin-Olbert. Metoda odtwarzania i wyposażania zagród w Muzeum Wsi Lubelskiej / Janina Babinicz-Witucka. Problem wyposażania wnętrz w nowo tworzonych muzeach skansenowskich / Jan Święch. Problematyka wyposażania wnętrz w skansenie w Ochli koło Zielonej Góry / Barbara Kołodziejska. Odzwierciedlenie stosunków ludnościowych woj. Zielonogórskiego w wyposażeniu wnętrz chałup na terenie skansenu w Ochli / Mieczysław Soppa. Niektóre problemy związane z ekspozycją wnętrz w Parku Etnograficznym w Toruniu / Janina Łukasiewicz. Wnętrza gospodarczo-mieszkalne i przemysłowe w Muzeum Wsi Radomskiej / Jacek Pieczonka. Wyposażenie wnętrz w zagrodzie karczemnej w Skansenie Budownictwa Ludowego w Wolsztynie / Stanisław Majchrzak. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Sierpc, 30 maja -1 czerwca 1985 / Maria Jolanta Marciniak, Halina Piasecka-Wilczyńska. Kronika 1984-1985)

Acta Scansenologica. T. 6 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 343, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 6)
(Zawiera: Z problematyki badań kultury ludowej i ochrony tradycyjnej architektury wiejskiej na Pomorzu środkowym / Juliusz Sienkiewicz. Kompels „Staryj Archangielsk” i problemy formirowania muzeew pod otkrytym nebom w Gorodskoj Credie / Aleksander N. Gowydow, Władimir M. Łopatko. Ekologiczne problemy skansenów na kilku przykładach z terenu ekspozycyjnego muzeum w Rożnowie / Vaclav Tetera. Otrażenie semantykiprostranstwa sielskich posielennyj w ekspozycji muzjeja pod otkrytym nebom / A. N. Dawidow, N. M. Tieriebichin. Ekspozycje wnętrz w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Tomasz Czerwiński. Francuskie ekomuzea / Vanda Jirikovska. Uwagi o niektórych skansenach w RFN / Jerzy Czajkowski. Stare Linkoping / Gunnar Elfstrom. Muzeum Techniki Ludowej w Dumbrava Sibiului / Corneliu Bucur. Skansen w Kawasaki, Japonia / Tadeusz Barucki. Skansen w Bankoku, Tajlandia / Tadeusz Barucki. Obiekty in situ w województwie Szabolcs-Szatmar / Istvan Pall. Zagroda rybacka jako punkt skansenowski przy Muzeum Okręgowym w Koszalinie / Juliusz Sienkiewicz. Islandzkie muzea kultury ludowej / Stanisław Bartoszek. Zagroda wiejska w Nadolu / Teresa Lasowa. Zagroda skansenowska w Markowej koło Łancuta / Henryk Olszański. VI Międzynarodowe Sympozjum Molinologiczne / Adam Szymański. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Kielce 9-11 czerwca 1986 r. / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. Kronika 1986)

Acta Scasenologica. T. 7 / red. Jerzy Czajkowski; [aut] Adam Bartosz [i in.]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1995. – 178, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : 1 faks., fot. (w tym kolor.), mapa, pl., rys., wykr. ; 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 7)
(Zawiera: Sztuka kadzidlanego dymu, czyli jak uruchomić wszystkie zmysły / Adam Bartosz. Estnisches Freilichtmuseum als eine Widerspiegelung der Geschichte und der volkstumlichen Baukunst Estlands / Merike Lang. Plany generalne i poszczególnych sektorów muzeów na wolnym powietrzu rejonów archangielskiego i wołogodskiego / Olga G. Sewan. Stong – średniowieczna zagroda islandzka i jej rekonstrukcja / Stanisław Bartoszek. Ekspozycja na wolnym powietrzu przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie / Jan Gurgul. Pożar w Parku Etnograficznym w Sanoku / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolska Konferencja Skansenowsko-Konserwatorska Sanok, 25-27 maja 1993 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Działalność Kaszubskiego Parku Etnograficznego w nowych warunkach społeczno-gospodarczych / Teresa Lasowa. Działalność gospodarcza i handlowa Wielopolskiego Parku Etnograficznego / Marek Krężałek. Działalność dochodowa Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1991-1993 / Henryk Olszański. Quo tendis museum? / Antoni Pelczyk. Próba oceny występowania w Polsce owadów będących szkodnikami zabytków i muzealiów na podstawie oględzin starych budowli / Adam Krajewski. Ekologiczne środki ochrony drewna / Paweł Tkaczyk. Ochrona przeciwpożarowa drewnianego budownictwa zabytkowego / Ryszard Strzemeski)

Acta Scansenologica. T. 8 / [red. t.] Jerzy Czajkowski, Jerzy Ginalski; [tł. z pol. na niem. i z niem. na pol.] Renata Słyszyk; [tł. ze słow. i ukr. na pol.] Antoni Kroh. – Sanok : MBL, 2001. – 210 s., [4] s. tabl. kolor. : il., fot. (w tym kolor.), mapy, pl., wykr. ; 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 8)
(Zawiera: Lokalne muzea na wolnym powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłódce / Jan Święch. Trzydzieści lat Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie / Henryka Haduch. Bułgarski Skansen Stary Dobric / Adam Bartosz. Ekspozycje świąteczne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Tomasz Czerwiński. Parateatralne ekspozycje etnograficzne w skansenie w Osieku nad Notecią / Roman Skiba. Ruch turystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Andrzej Stasiak. Pucara – andyjska twierdza przedinkaska / Adam Bartosz. O pewnym unikalnym stole / Jerzy Czajkowski. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska. Ochrona tradycyjnego budownictwa : osiągnięcia, problemy i możliwości współdziałania w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich, Sanok – Ustrzyki Górne 7-10 X 1998 rok. Aspekty integracyjne w organizacji muzeów w Polsce i na Ukrainie / Tatiana Kara-Wasilewska. Rola muzeum w integrowaniu społeczności autochtonicznej i przesiedleńczej / Jan Niedźwiecki. Możliwości oddziaływania integracyjnego muzeum na wolnym powietrzu w środkowej Polsce / Elżbieta Szot-Radziszewska. Die Integrationsrolle der Freilichtmuseen anhand vom Beispiel des Estnischen Freilichtmuseums / Merike Lang. Współczesny stan etnograficznych muzeów skansenowskich na Słowacji / Martin Messa)

Będzie Lepiej : gazetka ZHR dla naszych przyjaciół / [red.] Joanna Banach. – Nr 1 : 1995. – Sanok : [Hufiec Harcerek „Wskazidroga” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej], 1995-1997

Biuletyn Informacyjny Komitetu Obywatelskiego w Sanoku / red. Zofia Bałka [i in.]. – Nr 1 : 1989. – Sanok : Komitet Obywatelski „Solidarność”, 1989-1990

Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Gospodarczej / red. Bogusław Połdiak. – Nr 1 : 1993. – Sanok : Regionalna Izba Gospodarcza. – [1993]-2000

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 1 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Ksawery Piwocki, Aleksander Rybicki. – Sanok : MBL, 1964. – 10, [2] s. : fot. ; 29 cm. – (Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 1)
(Zawiera: Od redakcji. Parki etnograficzne i muzea pod otwartym niebem / Ksawery Piwocki. Początki istnienia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Statut Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Komunikaty)

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 2 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Aleksander Rybicki [i in.]. – Sanok : MBL, 1965. – 28, [3] s. : faks., fot. ; 30 cm. – (Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego ; 2)
(Zawiera: Organizacja pracowni konserwatorskiej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Niektóre problemy zabytkowego drewna budowlanego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Wojciech Kurpik. Konserwacja cerkwi w Uluczu / Michał Czajnik, Wojciech Kurpik. Polichromia cerkwi w Uluczu / Ewa Dwornik-Gutowska. Przeniesienie malowideł ściennych w cerkwi drewnianej w Uluczu z zastosowaniem tzw. suchego „montażu” (1962-1964) / Hanna Markowska. Sprawozdanie z pracy MBL w roku 1964 / Anna Kisielewska. Sprawozdanie z seminarium poświęconego inwentaryzacji i konserwacji zabytkowego drewna budowlanego, zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w dniach 6-9 czerwca 1965r. / Teresa Ambrożewicz. Wykopaliska na Górze Cerkiewnej w Uluczu. Barokowe organy z kościoła w święcanach / Leszek Smoczkiewicz)

Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy. – Sanok, 1944-1945

Biuletyn NSZZ „Solidarność”. – Nr 1 : 1981. – Sanok : [b. w.], 1981-1982

Brulion Festiwalowy / red. Tomasz Chomiszczak. – Nr 1 : 1994. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1994 ->

Dobra Nowina : czasopismo katolickie / [red. Elżbieta Irger i in.]. – Nr 1 : 1993. – Sanok : Wspólnota Dobra Nowina, 1993-1994

Dodatek Kulturalny : Miesięcznik Tygodnika Sanockiego Stowarzyszenie Korporacja Literacka / red. Tomasz Korzeniowski. Nr 1 : 1997. – Sanok : Zakład Budżetowy „Tygodnik Sanocki” : Pismo Samorządowe, 1997-2000

Echo Połonin : Zarząd Grupy Bieszczadzkiej GOPR / red. Henryk Owoc. – Nr 1 : 1992. -Sanok : Zarząd Grupy Bieszczadzkiej GOPR, 1992 ->

Express Gospodarczy : bezpłatny miesięcznik regionalny. – Nr 1 : 2003. – Sanok : Agencja Reklamowa BECKER-STUDIO, 2003 ->

Gazeta Lokalna / [zespół prow. Kazimierz Oleander i in.]. – Sanok, 2003 – >

Gazeta Przedwyborcza / [zespół Kazimierz Oleander in.]. – Sanok, 2002

Głos Ziemi Sanockiej / red. Sebastian Niżnik. – Nr 1 : 2000. – Sanok : Klasztor oo. Franciszkanów, 2000 ->

Echo Sanoka : Niezależny Tygodnik Lokalny / [red. Marek Pomykała]. – Nr 1 : 1993. – Sanok : Echopress s.c., 1993-1994

Edukacja w Regionie / [red.] Krystyna Chowaniec [i in.]. – Nr 1 : 2001.- Sanok : Regionalne Centrum Edukacji w Sanoku, 2001 ->

Gazeta Sanocka / red. Sławomir Kruk. – Nr 1 : 2005. – Sanok : BS MEDIA Grupa Medialna Sanok, 2005 ->

Gazeta Sanocka Autosan : Pismo Samorządu Robotniczego Sanockiej Fabryki Autobusów / [red.] Wiesław Koszela. – Nr 1 : 1974. – Sanok : SFA „Autosan”, 1974-1990

Głos Metalowca : Jednodniówka Sanockiej Fabryki Autobusów. – Sanok, 1964

Głos Sanowagu / Organ Komitetu Zakładowego PZPR, ZMP, Rady Zakładowej, dyr. SFA. – Nr 1 : 1954. – Sanok : SFA, 1954-1955

Głos Ziemi Sanockiej : Jednodniówka Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu. – Sanok, 1958 [styczeń]

Góra Przemienienia : tygodnik parafialny / red. Andrzej Skiba [i in.]. – Nr 1 : 2003. – Sanok : Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, 2003 ->
(kontynuacja gazetki pn. Przemienienie)

Harcerz Sanocki / [red.] Artur Andrus. – R. 1 : 1987. – Sanok : Komenda Hufca ZHP, 1987 ->

Impresje Muzealne : Gazetka muzealna / red. zespół Barbara Bandurka [i in.]. – Nr 1 : 1995. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1995 ->

Informator Związkowy Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Autosan, 1981

Kujon : gazetka uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku. – Nr 1 : 2002. – Sanok : Zespół Szkół nr 5, 2002 ->

Kulfon : Pisemko Fakultetu Dziennikarskiego II LO / [red. Tomasz Kulpiński]. – Nr 1: 2002. – Sanok : II Liceum Ogólnokształcące, 2002 ->

Kurier Bieszczadzki : dwutygodnik regionalny : Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Zagórz / [red. nacz. Wiesław Stebnicki]. – Ustrzyki Dolne : PPHU „KSU”, 1996. ->

Margines : gazetka szkolna ZSM Sanok / [red. Anna Barycka i in.]. – Nr 1 : 2001. – Sanok : Zespół Szkół Mechanicznych, 2001 ->

Maria Dom : Gazeta parafialna / Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku. – Nr 1 : 1995. – Sanok : Wspólnota Dominikańska, 1994-1995

Materiały Historyczne Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. – Z. 1 : 1996. – Sanok : Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, 1996 ->

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 3 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Aleksander Rybicki [i in.]. – Sanok : MBL, 1966. – 63, [1], 16, [1] s. : fot., pl., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 3)
(Zawiera: Od redakcji. Wstęp. O problemach organizacji muzeów pod otwartym niebem na przykładzie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Problemy kompozycji krajobrazu parku etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Stanisław Szczęk. Czynniki biologiczne powodujące rozkład i niszczenie obiektów zabytkowych oraz środki i metody zabezpieczenia, odgrzybiania i zwalczania owadów / Michał Czajnik. Utwardzanie zniszczonego drewna przy pomocy żywic syntetycznych. Wykonywanie plomb trocinowo-żywicznych / Wojciech Kurpik. Inwentaryzacje skrócone budownictwa ludowego, zasady wykonywania i kontroli oraz ich znaczenie dla celów naukowych : (na podstawie doświadczeń Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) / Leszek Smoczkiewicz. Metody wykonywania szczegółowych inwentaryzacji pomiarowych obiektów przeznaczonych do przeniesienia / Wojciech Jankowski. Metody i organizacja prac przy przenoszeniu obiektów zabytkowych budownictwa ludowego – na podstawie doświadczeń Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Leszek Smoczkiewicz. Dyskusja. [Streszcz. w jęz. ros. i niem.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 4 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1966. – 82 s. : fot., rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 4)
(Zawiera: Uwagi nad planem budynku mieszkalnego w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. Dawne ubiory mieszczan w południowo-wschodniej części woj. rzeszowskiego / Roman Reinfuss. Intrasjowany stół z Jaślisk / Jadwiga Malinowska. Wpływ zajęć pozarolniczych na przemiany kulturowe wsi Beskidu Niskiego / Maria Brylak. O upustach krwi i narzędziach do tego celu używanych współcześnie przez ludność w pow. brzozowskim, sanockim, jasielskim i krośnieńskim / Anna Kisielewska. Sposoby uśmierzania bólu zębów oraz technika ich usuwania stosowana przez ludność w powiatach : jasielskim, krośnieńskim, brzozowskim i sanockim / Anna Kisielewska. Pieśni sobótkowe u Łemków / Janusz Mroczek. Problematyka etnograficznych badań terenowych w Bieszczadach, prowadzonych przez Zakład Etnografii Polski IHKM PAN w Warszawie, w latach 1960-1965 / Maria Biernacka. Sprawozdanie z pracy Muzeum Budownictwa Ludowego w roku 1965 / Anna Kisielewska. Stacjonarne obozy etnograficzne organizowane w 1965 r. / Teresa Ambrożewicz. Otwarcie części ekspozycji Parku Etnograficznego MBL w Sanoku / Aleksander Rybicki. Sprawozdanie z akcji zabezpieczenia ikon przeprowadzonej w roku 1965 przez Pracownie Konserwatorską MBL w Sanoku, w zbiorach Muzeum Ziemii Przemyskiej w Przemyślu i w Wojewódzkiej Składnicy w Łańcucie / Beatrysa Hirszenberg. Odkrycie malowideł ściennych w cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Wojciech Kurpik. Konserwacja XV-wiecznej ikony „Archanioł Michał” z cerkwi w Nagórzanach pow. Sanok / Wanda Szulc. Wystawy organizowane przez MBL w roku 1966 / Anna Kisielewska. Zabytki kultury żydowskiej w Muzeum Budownictwa Ludowego / Jadwiga Malinowska. XIII Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyjskich / Beatrysa Hirszenberg. Od Redekcji)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 5 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Anna Marciniak [i in.]. – Sanok : MBL, 1967. – 50, [1], 12 s. : il., faks., fot., mapy, pl., 1 portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 5)
(Zawiera: Materiały etnograficzne z Ziemi Sanockiej w spuściźnie naukowej prof. Wiktora Schramma (1885-1958) w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu / Anna Marciniak. Dom z wyżka w Korczynie, pow. Krosno / Stanisław Szczęk. Zagadnienia chałupy z wyżką w ludowym budownictwie Małopolski / Zofia Cieśla-Reinfussowa. Urządzenie wnętrza mieszkalnego chałupy bojkowskiej w dorzeczu Sanu i Solinki w latach 1914-1965 / Teresa Ambrożewicz. Ośrodek olejarski w Baryczy / Henryk Olszański. Badania archeologiczno-architektoniczne przy cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Antoni Kunysz. Sprawozdanie z pracy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1966r. / Jadwiga Malinowska. Penetracje terenowe budownictwa ludowego zachodniej Łemkowszczyzny – kwiecień 1966r. / Leszek Smoczkiewicz. Pobyt pracowników MBL w Rumunii / Anna Kisielewska. Nowy obiekt na terenie Parku Etnograficznego MBL w Sanoku / Henryk Olszański. Sympozjum poświęcone ikonom w Muzeum Historycznym w Sanoku / Janina Lewandowska. Otwarcie Muzeum w Brzozowie / Halina Sawicka. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1967. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 6 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Edmund Słuszkiewicz [i in.]. – Sanok : MBL, 1967. – 50, [2], 10, [1] s. : il., fot., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 6)
(Zawiera: Stanisław Fischer : (materiały do biografii) / Edmund Słuszkiewicz. Wyjazdy Łemków nadosławskich na roboty zarobkowe do Ameryki / Stanisław Fischer. Okres świąt Godnich na terenie powiatu brzozowskiego / Maria Brylak, Anna Kisielewska. Ubiór codzienny i świąteczny noszony przez mieszkańców wsi Bajdy pow. Krosno z końcem XIX i na początku XX wieku / Stanisław Witkoś. Dwie ikony Sądu Ostatecznego w zbiorach Sanockich : ze studiów nad ikonografią / Janina Kłosińska. Konserwacja intarsjowanego stołu z Jaślisk / Wojciech Kurpik. Krywulki w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka. Specjalistyczna konferencja poświęcona nowoczesnym metodom konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych / Anna Kisielewska. Dni folkloru Pogórza Dynowskiego / Anna Kisielewska. Penetracyjne badania etnograficzne na terenie powiatu leskiego / Maria Brylak. Wizyta gości węgierskich w MBL / Henryk Olszański. Muzeum w Bardiowie / Jadwiga Malinowska. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1967. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 7 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Leszek Smoczkiewicz [i in.]. – Sanok : MBL, 1968. – 56, 11 s. : faks., fot., pl., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 7)
(Zawiera: Budownictwo Łemków zachodnich : (analiza konstrukcji wybranych obiektów) / Leszek Smoczkiewicz. Zwyczaje i obrzędy weselne Łemków / Izabella Skowronek. Dawne zwyczaje mieszczaństwa brzozowskiego / Józef Rogowski. Adolf Milczanowski – współczesny rzeźbiarz ludowy / Jadwiga Malinowska. Polichromia cerkwi z Grąziowej / Ewa Dwornik-Gutowska. Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL / Henryk Olszański. Kurna chałupa z Bereźnicy Wyżnej w pow. leskim / Bogusław Martynowicz. Konkurs na malowankę, wieniec dożynkowy i sztuczne kwiaty / Anna Kisielewska. Wyjazd pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego do Jugosławii / Teresa Ambrożewicz. Parki etnograficzne na terenie Jugosławii / Anna Kisielewska. Dalsze prace nad odkryciem malowideł ściennych i napisów w cerkwi w Posadzie Rybotyckiej / Wojciech Kurpik. Sygnowany ikonostas szkoły rybotyckiej / Wojciech Kurpik. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 8 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Michał Czajnik. – Sanok : MBL, 1968. – 57, [2], 10, [1] s. : 1 fot., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 8)
(Zawiera: Od redakcji. Badania nad zastosowaniem żywic syntetycznych do zabezpieczenia drewna przed rozkładem powodowanym przez grzyby / Michał Czajnik. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1968. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 9 / [red.] Maria Brylak [i in.]; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1969. – 59, [3] s. : fot., mapy, portr., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 9)
(Zawiera: Historyczne i etniczne podstawy kształtowania się grup etnograficznych w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. Losy chłopskiego dziecka : (fragmenty pamiętnika) / Władysław Kobiela. Obrazki z życia religijnego Łemków nadosławskich na przełomie XIX i XX w. : (fragmenty pamiętnika) / Stanisław Fischer. O projekcie zorganizowania muzeum wsi pomorskiej na wyspie Bielawie / Feliks Ptaszyński. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1967/68 / Halina Piasecka. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Ryszard Brykowski, Anna Kisielewska. Udział Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w II Ogólnopolskiej Konferencji Etnograficznej, (Rzeszów-Łańcut, 19-21 luty 1968) / Maria Brylak. Wystawa ikon w Rzeszowie / Jadwiga Malinowska. Suszarnia nasion w Dąbrówce powiat łańcucki / Jan Chałupski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 10 : [Ogólnopolska Konferencja Muzealna, Sanok 25-27 IX 1969] / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Mieczysław Ptaśnik [i in.]. – Sanok : MBL, 1969. – 90, [1], 15, [1] s. : faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 10)
(Zawiera: Wstęp / RED. Rozwój i osiągnięcia muzeów budownictwa ludowego w XXV-leciu PRL : (skrót referatu) / Mieczysław Ptaśnik. Ochrona zabytków budownictwa ludowego w XXV-leciu PRL / Ignacy Tłoczek. Cele i osiągnięcia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1958-1969 / Stefan Stefański. Stan i propozycje ochrony budownictwa ludowego w województwie katowickim / Adam Kudła. Opolski Park Etnograficzny / Józef Kowalewski. Aktualne problemy organizacji parków etnograficznych Ziemi Krakowskiej / Hanna Pieńkowska. Ochrona zabytków budownictwa ludowego w województwie rzeszowskim w XXV-leciu PRL / Inga Sapetowa. Badania nad kulturą ludowa w XXV-leciu Polski Ludowej / Roman Reinfuss. Plan zabudowy Parku Etnograficznego w Sanoku / Halina Wesołowska Konopczyna. Problem zagospodarowania wnętrz obiektów na terenie Parku Etnograficznego MBL / Maria Brylak. Osiągnięcia w zakresie konserwacji drewna w Polsce Ludowej / Michał Czajnik. Dyskusja / Stanisław Brzostowski, Ryszard Brykowski. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1969. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 11 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Henryk Olszański [i in.]. – Sanok : MBL, 1970. – 64, 10, [1] s. : il., fot., mapy, nuty, rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 11)
(Zawiera: Stan i problematyka badań nad historią ludowego budownictwa przemysłowego południowej Rzeszowszczyzny / Henryk Olszański. Pieśni weselne Łemków po północnej stronie Karpat / Janusz Mroczek. Obrzędy pogrzebowe we wsi Bajdy w pow. krośnieńskim / Stanisław Witkoś. Widokówki powiatu sanockiego z lat 1900-1944 i próba ich bibliografii / Adam Fastanacht. Sprawozdanie z posiedzenia Dyrekcji ZMiOZ i ZZG „Inco” / Anna Kisielewska. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury powiatu ustrzyckiego / Ryszard Brykowski. Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL w 1969 r. / Henryk Olszański. Udział MBL w akcji ratowania zabytków Florencji / Halina Piasecka. Dalsze prace przy ikonostasie z Czerteża / Andrzej Szczepkowski. Wstępne wyniki badań archeologicznych osady z późnego okresu rzymskiego / Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda. Ikony w Polsce – opisy dokumentacyjne / oprac. Beata Hirszenberg. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 12 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Ignacy Tłoczek [i in.]. – Sanok : MBL, 1970. – 64, 11, [1] s. : il., faks., fot., pl., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 12)
(Zawiera: Zabudowa bojkowskiej zagrody / Ignacy Tłoczek. Stodoła plebańska z Nozdrzca, pow. Brzozów : (zarys historii i konstrukcja obiektu) / Leszek Smoczkiewicz. Płanetnik Wojciech Rachwał z Przysietnicy : (próba analizy reliktu kulturowego) / Anna Kisielewska. Walka z pożarami w Dynowie od XVI do początku XX w. / Bronisław Jaśkiewicz. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1969 / Halina Piasecka. Udział MBL w Ogólnopolskim Konkursie Turystycznym „Szlakami Polski Ludowej” / Anna Kisielewska. Ikona wielopostaciowa czteropolowa / Beatrysa Hiszenberg. Ikona Matka Boska z Dzieciątkiem / oprac. Beatrysa Hiszenberg. Najstarszy typ carskich wrót w zbiorach MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. ros.i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 13 / [aut.] Antoni Kunysz [i in.]. – Sanok : MBL, 1971. – 59, [1] s. : il., faks., fot., pl. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 13)
(Zawiera: Relikty budownictwa drewnianego odkryte w czasie badań archeologicznych w województwie rzeszowskim w latach 1958-1970 / Antoni Kunysz. Problem skansenu małomiasteczkowego / Leszek Dzięgiel. Urządzenie wnętrza mieszkalnego na Łemkowszczyźnie w XIX i XX wieku / Elżbieta Kępa. Grzebieniarze i fajczarze brzozowscy / Józef Rogowski. Inwentaryzacje szczegółowe zbytków architektury ludowej w archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin. Ogólnopolska Konferencja Muzeów i Parków Etnograficznych (Opole 22-24 września 1971 r.) / Józef Kowalewski. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w roku 1970 / Halina Piasecka. Analiza ważniejszych prac oświatowych MBL w roku 1970 – kontakty z publicznością / Stefan Stefański. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Konserwatora Zabytków w Sanoku za lata 1969-1970 / Artur Bata. 500-lecie miasta Leska / Adam Fastanacht. Dwa konkursy dynowskie na plastykę obrzędową / Anna Kisielewska )

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 14 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Roman Reinfuss [i in.]. – Sanok : MBL, 1971. – 67, [1], 11 [1] s. : il., faks., fot., pl., , rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 14)
(Zawiera: Kultura ludowa Beskidu Niskiego i przyległego Pogórza / Roman Reinfuss. Przyrządzanie farb i technika malowania zrębów na wschodniej Łemkowszczyźnie /Anna Kisielewska. Karpackie budownictwo ludowe w Pasterskim Muzeum w Rożnowie pod Radhosztem i rezerwacie miejskim w Sztrambergu / Josef Vareka, tł. z jęz słow. Danuta Abrachamowicz. Magia i przesądy bartne (w oparciu o „Bartnika Postępowego” i „Pasiecznika Wzorowego”) / Stanisław Witkoś. Warsztat malarstwa ikonowego drugiej ćwierci XV wieku / Romuald Biskupski. Wytyczne w sprawie prac rekonstrukcyjno-projektowych przy północnej i zachodniej elewacji kościoła w Haczowie / Ryszard Brykowski. Nowe obiekty na terenie Parku Etnograficznego MBL / Henryk Olszański. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury Sportu i Turystyki WRN w Rzeszowie na sesji wyjazdowej w Sanoku / Halina Piasecka. Otwarcie Muzeum w Jaśle / Stefan Stefański. Otwarcie Izby Pamiątek w Moderówce / Anna Kisielewska. Udział Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w budowie pomnika w Bykowcach / Artur Bata. Wyjazd pracowników MBL do Bułgarii / Halina Piasecka. [Streszcz w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 15 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Anna Marciniak [i in.]. – Sanok : MBL, 1972. – 80, [1], 11, [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl., portr., rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 15)
(Zawiera: Chłopi olchowscy i ich gospodarka w świetle materiałów zebranych przez prof. Wiktora Schramma / Anna Marciniak. Produkcja i handel dziegciem we wsi Bielanka, pow. Gorlice / Celestyn Wrębiak. Problemy organizacji parku etnograficznego w Kolbuszowej / Krzysztof Ruszel. Działalność artystyczno-malarska i muzealna Leona Getza ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Sanockiej / Bronisław Jaśkiewicz. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1971 / Halina Piasecka. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Konserwatora zabytków w Sanoku za rok 1971 / Artur Bata. Z badań folkloru muzycznego we wsiach powiatu leskiego / Anna Szałaśna. Nowa placówka muzealna w Lesku / Artur Bata. Zestaw naczyń przeznaczonych do wyposażenia karczmy w zbiorach MBL / Maria Kraftówna. Klocek drzeworytniczy z Głębokiego / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 16 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Halina Piasecka [i in.]. – Sanok : MBL, 1972. – 58, [1] s. : il., fot. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 16)
(Zawiera: Pracownia Konserwatorska Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka, Stefan Stefański. [Streszcz w jęz. ang. i ros.] ; Uzupełnianie drewnianych podobrazi i elementów rzeźbiarskich w Pracowni Konserwatorskiej MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Pierwotne ikonostasy w drewnianych cerkwiach na Podkarpaciu / Włodzimierz Jarema. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Problemy konserwatorskie i chronologia polichromii kościoła w Haczowie / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Niektóre zagadnienia ratowania zabytków martyrologicznych na przykładzie konserwacji wrót Rotundy w Zamościu / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Technika bizmutowa / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Dekoracja metaliczna obrazu ludowego Matka Boska Pacławska z Lutowisk / Andrzej Szczepkowski. Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej architekturze w powiatach leskim i sanockim prowadzone w 1972 r. / Artur Bata. Konserwacja i montaż ikonostasu w cerkwi z Grąziowej / Andrzej Szczepkowski. Ikona Matka Boska Hodigitria w otoczeniu proroków, Ikona Matka Boska Arabijska, Ikona Matka Boska Tychwińska / Janina Kłosińska. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1972)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 17-18 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Mieczysław Książek [i in.]. – Sanok : MBL, 1973. – 98, 14, 14 [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl., 1 portr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 17-18)
(Zawiera: Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1974. Układy urbanistyczne niektórych zabytkowych miasteczek w województwie rzeszowskim / Mieczysław Książek. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Projekt zagospodarowania zagrody na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej / Andrzej Karczmarzewski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Zagroda kmieca z pierwszej połowy XVII w. w Moszczenicy pow. Gorlice / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros]. Michał Mazurek – życie i twórczość / Jadwiga Malinowska. [Streszcz w jęz. ang. i ros]. Ze studiów nad melodiami łemkowskich pieśni pasterskich / Janusz Mroczek. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Od redakcji. Drewniany kościół w Bączalu Dolnym, pow. jasielski / Kazimierz Kuczman. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Drewniana cerkiew w Hyrowej, pow. krośnieński : (uwagi do prac konserwatorskich) / Ryszard Brykowski, Michał Czajnik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Drewniana cerkiew w Ustianowej Górnej, pow. bieszczadzki / Ryszard Brykowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Sprawozdania z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1972 / Halina Piasecka. Działalność Powiatowego Konserwatora Zabytków w Sanoku w 1972 r. / Artur Bata. Prace budowlane w Parku Etnograficznym MBL w latach 1971-72 / Henryk Olszański. Prace konserwatorskie związane z przygotowaniem ekspozycji malarstwa ikonowego w cerkwi z Grąziowej / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 19 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1974. – 102 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., pl., rys., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 19)
(Zawiera: Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1974. Od redakcji. Rozplanowanie chałup w rejonie przemyskim / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Budownictwo ludowe w dolinie rzeki Tyrawki / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Wnętrze izby chłopskiej w okolicy Sanoka na początku XX wieku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Kościół w Gawłuszowicach / August Bocheński. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1973 r. / Teresa Czajkowska. Park Etnograficzny w Kolbuszowej / Stefan Lew. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Zastosowanie metalicznego, strąconego srebra w technikach pozłotniczych / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Ochrona przeciwogniowa elementów łatwopalnych / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Przyczynek do analizy związku niektórych czynników z rentownością chowu owiec w wielkotorowych gospodarstwach owczarskich w południowowschodniej Polsce / Antoni Jarosz. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 20 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Henryk Olszański [i in.]. – Sanok : MBL, 1974. – 77, [1] s. : il., faks., fot., pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 20)
(Zawiera: Ekspozycja zachodniej części Pogórza w Sanockim Parku Etnograficznym / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Architektura i wyposażenie karczem oraz zajazdów w dorzeczu Sanu w XVIII wieku / Krzysztof Wolski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dawna ilustrowana pocztówka / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Antymon – jego właściwości, przypuszczalne zastosowanie w dawnych technikach malarskich i metody identyfikacji / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Prace budowlane w sanockim Parku Etnograficznym w latach 1973-74 / Henryk Olszański. Parki etnograficzne w krajach europejskich / Jerzy Czajkowski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 21 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] J. Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1976. – 82, [2] s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 21)
(Zawiera: Międzynarodowa konferencja architektów w Parku Etnograficznym w Sanoku / Jerzy Czajkowski. Społeczna i dydaktyczna rola muzeów na wolnym powietrzu / Roman Reinfuss. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy związane z projektowaniem i organizacją parków etnograficznych / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy rekonstrukcji w budowie parków etnograficznych / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy konserwacji drewna zabytkowego / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang.]. Parki etnograficzne w Polsce / Stanisław Brzostowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Zbiory etnograficzne Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Maria Kraft. [Streszcz w jęz. ang.]. Możliwości zastosowania metalicznej miedzi, strąconej na drodze mokrej, w technikach pozłotniczych / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang.]. Przyczynek do poznania i organizacji wypasów stad owczych w południowo-wschodniej Polsce / Antoni Jarosz. [Streszcz w jęz. ang.]. Informacja o książkach)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 22 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1976. – 140, [2] s. : faks., fot., mapy, pl.. rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 22)
(Zawiera: Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie / Jerzy Czajkowski. Kierunki programowe w dziedzinie ochrony zabytkowego budownictwa drewnianego / Stanisław Brzostowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Problem kompozycji muzeum na wolnym powietrzu / Roman Reinfuss. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Skansen Mazowiecko-Podlaski w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Z doświadczeń techniczno-konserwatorskich Parku Etnograficznego w Nowym Sączu / Zygmunt Lewczuk. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Wielkopolski park etnograficzny nad jeziorem Lednickim : problematyka wybranych zagadnień / Andrzej Gólski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Drogi rozwoju Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Budownictwo wiejskie w Krakowskiem / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Budownictwo gospodarcze na Bojkowszczyźnie na przełomie XIX i XX w. / Archyp Danyluk. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Ubodzy – dziady – żebracy / Stanisław Witkoś. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Realizacja zadań w sanockim Parku Etnograficznym w 1975 roku / Henryk Olszański. Skansen w St.Fagans, w Walii / Barbara Polaczkowa)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 23 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1977. – 106 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., pl., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 23)
(Zawiera: Tradycje otwartego ogniska w izbach wiejskich w południowej Polsce / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Inspiracje grafika malarstwa ikonowego XVII i I połowy XVIII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w 1976 r. / Henryk Olszański. Analiza stanu zachowania zabytkowego zespołu miejskiego w Skaryszewie oraz problemy jego rewaloryzacji / Michał Czajnik. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Nowoczesne metody zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna w budownictwie / Michał Czajnik. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Interpretacja siarczanu ołowiawego -PbSO4 w trakcie identyfikacji barwników organicznych w zabytkowych obiektach polichromowanych / Zbigniew Brochwicz. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Konserwacja Xv-wiecznej ikony św. Michała z Żochatynia / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Zagroda sitarska w Biłgoraju / Roman Sokal. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Muzea na wolnym powietrzu w Szwecji / Jerzy Czajkowski. Norweskie Parki Etnograficzne / Henryk Olszański. Blists Hill Open Air Museum. Muzeum techniki na wolnym powietrzu, Shropshire, Anglia / Ewa Fryś-Pietraszkowa. Architektoniczno-etnograficzny skansen w Eter koło Gabrowa / Longin Malicki. Nowy skansen węgierski – Meggyes csárda / Longin Malicki. Od redakcji. Muzeum skansenowskie ludów Zabajkała / Jan Andrzej Stepek. Poziom sprawności technicznej i finansowej wielkotowarowych ferm owczych w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego / Antoni Jarosz. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 24 : [konferencja skansenowska] / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Franciszek Midura [i in.]; [tł. na ang.] Zenon Chruszcz; [tł. na niem.] Czesław Czajka; [tł. na ros.] Tamara Urbańczyk; [tł. na fr.] Eugenia Bielec-Roman. – Sanok : MBL, 1978. – 119 s. : il., faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 24)
(Zawiera: Stan i perspektywy muzealnictwa skansenowskiego w Polsce / Franciszek Midura. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Zabytki budownictwa ludowego w Polsce : stan i idea ich ochrony / Ignacy F.Tłoczek. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Budownictwo drewniane in situ / Marian Pokropek. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Aktualne problemy ochrony zabytków techniki w Polsce / Jerzy Jasiuk. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Formy społecznego zagospodarowania zabytkowych młynów i wiatraków / Kazimierz Uszyński. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dokumentacja zabytków techniki wiejskiej / Wojciech Kalinowski. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Młyn i wiatraki jako dokument techniki / Danuta Trynkowska. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dokumentacja młynów i wiatraków na przykładzie prac związanych z organizacją Muzeum Wsi Kieleckiej / Izabela Pieczul. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Wiatraki w północno-wschodniej Polsce / Mieczysław Pawlik. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Pogórzańskie wiatraki / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Ideologiczne aspekty ochrony zabytków techniki : (głos w dyskusji) / Jan Pazdur. Cerkiewne druki ulotne w zbiorach muzeów sanockich / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Muzealnictwo skansenowskie na ziemiach czeskich / Ryszard Brykowski. Skanseny na Ukrainie / Iwan Krasowski. Uwagi o muzealnictwie skansenowskim i ochronie architektury drewnianej w Finlandii / Mieczysław Kurzątkowski. Duńskie muzea na wolnym powietrzu / Benedykt Malinowski. Muzealnictwo skansenowskie w Rumunii / Jerzy Czajkowski. 500-na rocznica Grzegorza z Sanoka (1406-1477) / Edward Zając)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 25 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Wojciech Salwa [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1979. – 113 s. : il., faks., fot., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 25)
(Zawiera: Międzynarodowa Konferencja Skansenowska w Sanoku w dniach 27-30 maja 1978 / Wojciech Salwa. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Problemy ekspozycyjnego wykorzystania obiektów budownictwa ludowego w Muzeum Słowackiej Wsi w Martinie / Igor Kristek. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Organizacja muzeów skansenowskich w Jugosławii / Dusan Drljaca. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Kisucki skansen we wsi Vychylovka pow. Czadca (Słowacja) / Dominik Choluj. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Muzeum techniki chłopskiej w Sibiu – Rumunia / Cornel Irimie, Corneliu Bucur. O niektórych angielskich muzeach na wolnym, powietrzu / Jerzy Czajkowski. Płoty i ogrodzenia w Polsce / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Dekoracje malarskie we wnętrzach mieszkalnych na Podkarpaciu / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Wieś królewska Prusiek i jej konflikty z posesorami w świetle materiałów procesowych w latach 1645-1843 / Wojciech Sołtys. Posiedzenie Zespołu Doradczego Ministra Kultury i Sztuki d-s Muzeów Skansenowskich / Wojciech Salwa)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 26 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]; [tł. na ang.] Maria Wisznicka; [tł. na niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1980. – 111, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 26)
(Zawiera: Regionalizacja budownictwa mieszkalnego na północnych stokach Karpat / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Stan badań nad wiejskim budownictwem w polskich Karpatach / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Ława z przerzucanym oparciem / Klara K.Csilléry. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Przemiany ikonograficzne i rola wzoru w malarstwie ikonowym XVII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Pitawal według „Regestru złoczyńców grodu sanockiego” opowiedziany / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Inwentarz z 1851 roku młyna i domu młynarza w Nienadowej woj. przemyskie / Krzysztof Ruszel. Prace nad realizacją ekspozycji skansenowskiej MBL w Sanoku w 1977 r. / Henryk Olszański. Budowa obiektów zabytkowych i urządzanie wnętrz w sanockim Parku Etnograficznym w 1978 roku / Danuta Blin-Olbert. Tylicz, woj. Nowy sącz w świetle wykopalisk / Maria Cabalska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 27 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jan Władysław Rączka [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1981. – 155, [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 27)
(Zawiera: Ze studiów nad budownictwem drewnianym górskich rejonów Półwyspu Skandynawskiego / Jan Władysław Rączka. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Konstrukcja sochowo-ślemieniowa w budownictwie ludowym na terenie Węgier / Ivan M.Balassa. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Domy służby folwarcznej na Podkarpaciu / Jan Chałupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Życie i mieszkanie folwarcznej rodziny Pociasków / Jan Chałupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Obrzędy magiczne i pojęcia związane na terenie Orawy, Spisza, Liptowa i Zemplina / Jan Olejnik. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. „Weczyrky” na Łemkowszczyźnie / Zofia Cieśla-Reinfussowa. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Z dziejów Sanoka pod zaborami / Wojciech Sołtys. Pamiętnik Zachariasza Rysza pt. Dzieje Jaćmierza / Edward Zając. Niedokończona ikona Ostatniej Wieczerzy z drugiej połowy XVII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rozbudowa Parku Etnograficznego MBL w Sanoku w latach 1979-1980 / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Konferencja na temat wpływów stanowiących odbicie międzyetnicznych stosunków w ludowej architekturze czechosłowackich Karpat / Mirosław Sopoliga. Narodnoje architekturnoje tworczestwo / W.P. Samojłowicz, rec. Jerzy Czajkowski. Wiejskie mieszkanie na Podolu koniec XIX-XXst. / T.W. Kosmina, rec. Jerzy Czajkowski. Drewniane budownictwo białoruskiego Polesia XVII-XIX w. / Ju.A. Jakimowicz, rec. Jerzy Czajkowski. Białoruskie ludowe mieszkanie / E.R. Sabalenka, U.S. Gurkow, U.M. Iwanow. Dz.D. Suprun ; rec. Jerzy Czajkowski. Pamiątki Narodowej architektury i życia Białorusi / pod red. W.K. Bondarczik , rec. Jerzy Czajkowski. Ludowa architektura na Morawie / V. Frolec, rec. Jerzy Czajkowski. Niederrheinische Bauernhduser vom 15 bis zum Beginn des 18 / G. Eitzen, rec. Jerzy Czajkowski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 28 / [red.] Jerzy Czajkowski ; [aut.] Wilczyńska Halina Piasecka [i in.]. – Sanok : MBL, 1984. – 169, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl., portr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 28)
(Zawiera: Aleksander Rybicki : etnograf – muzeolog – kolekcjoner / Halina Piasecka- Wilczyńska. Czynniki kształtujące formy mieszkań na terenie południowej Norwegii / Frithjof E.W.E. Fonahn. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. O łemkowskich worożkach, baczach i czarownikach / Roman Reinfuss. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Karczmy białoruskie XVII-XIX w. / Sergiej Sergacjew. [Streszcz. w jęz. pol., ang. i niem.]. Tradycyjne surowce do wyrobu oleju / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Klęski elementarne w ziemi sanockiej w XVII w. i ich wpływ na życie mieszkańców / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Ikona Deesis z Paszowej (próba datowania) / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Dom malarzy Bogdańskich w Jaśliskach / Jadwiga Malinowska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Trzy osiedla robotnicze z końca XIX i początku XX wieku / Jan Chałupski, Adam Rybka, Jan Kośny. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Odbudowa synagogi w Rymanowie / Stanisław Szczęk. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Specyfika wiatraków „sokólskich” / Mieczysław Pawlik. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w latach 1981-1983 / Henryk Olszański. Analiza zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1975-1982 / Maria Kraft. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Otwarcie ekspozycji sprzętu pożarniczego w remizie z Lipinek w Parku Etnograficznym w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. Jarmark folklorystyczny w Parku Etnograficznym w Sanoku / Maria Jolanta Marciniak. Uwagi o pracy Ignacego Tłoczka : Polskie budownictwo drewniane / Jerzy Czajkowski. Wietrzne młyny na Morawie i na Śląsku / J.Vařeka, rec. Henryk Olszański. Wietrzne młyny jako zabytki techniki / M. Berka, rec. Henryk Olszański. Stanisław Witkoś 1902-1982 / Tadeusz Łopatkiewicz)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 29 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Max Gschwend [i in.]. – Sanok : MBL, 1986. – 156 s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 29)
(Zawiera: Wiejska architektura Szwajcarii / Max Gschwend. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Historyczny rozwój układów urbanistycznych zdrojowisk karpackich / Elżbieta Kaczmarska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Życie na wsi Wary w świetle księgi ławniczej z lat 1449-1623 / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rzemiosło drzewne w doliniańskiej wsi Nadolany / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Spichrze chłopskie na Kujawach / Jan Święch. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rośliny dziko rosnące stosowane przez Lasowiaków w leczeniu zwierząt domowych / Jacek Pieczonka. Od redakcji. „Doły Sanockie” – lud ruski z okolic Sanoka / Roman Reinfuss. Deesis na jednym podobraziu w malarstwie ikonowym XV i pierwszej połowy XVI wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Chorągiew nagrobna jeromonacha Joela Maniowskiego / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Chrzcielnica kamienna z Bączala Dolnego / Jadwiga Malinowska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Śpiewki weselne i pieśni łowieckie / Edward Zając. Jarmark folklorystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego (1984-1985) / Maria Jolanta Marciniak. Bronisław Filipczak – prawnik z wykształcenia muzyk z zamiłowania / Wojciech Sołtys)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 30 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1988. – 119, [1] s. : il., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 30)
(Zawiera: Gdy mija 30 lat – czas refleksji / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Znaczenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dla rozwoju koncepcji skansenowskich w Polsce / Franciszek Midura. [Streszcz. w jęz. niem.]. Trzydzieści lat badań kultury ludowej na Podkarpaciu / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność oświatowa Muzeum budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. niem.]. Pracownia konserwatorska w 30-leciu MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność wydawnicza Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka-Wilczyńska. [Streszcz. w jęz. niem.]. Zbiory sakralne w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jadwiga Malinowska. Bibliografia „Materiałów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” za lata 1964-1988 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlane w sanockim Parku Etnograficznym w Latach 1984-1988 / Henryk Olszański. Curriculum vitae Sanoczanina / Anna Fastanacht-Szczepaniak. Święta i dni pamięci / Olav Bo, rec. Stanisław Bartoszek. Nasza norweska Gwiazdka / Olav Bo, rec. Stanisław Bartosz)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 31 / aut. Jerzy Czajkowski [i in.]; tł. streszcz. w j. niem. Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1993. – 137, [3] s. : fot., mapy, rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 31). – ISBN 83-900446-5-X
(Zawiera: Budownictwo ludowe w polskich Karpatach w XVI-XX wieku / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Stodoły wąskofrontowe w południowo-wschodnim rejonie Polski / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Oświata ludowa w sanockiem w okresie zaborów / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Połoniny w Bieszczadach Zachodnich / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. niem.]. Przyczynek do badań nad osadnictwem dorzecza górnego Sanu, Strwiąża i Wiaru / Maciej Augustyn.[Streszcz. w jęz. niem.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1989-1992 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Norweskie budownictwo zrębowe średniowiecza / Arne Berg, rec. Jerzy Czajkowski. Biełorusskoje narodnoje seredina XIX-XX w. / A.I. Łokotko, rec. Jerzy Czajkowski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 32 / red. Jerzy Czajkowski; aut. Maria Jolanta Marciniak [i in.]; tł. na j. niem. streszczeń Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1994. – 194, [1] s. : fot., 2 faks., mapy, pl., rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 32). – ISBN 83-902276-2-2
(Zawiera: Dawne ubiory Dolinian / Maria Jolanta Marciniak. [Streszcz. w jęz. niem.]. Pożywienie mieszkańców polskiego Spisza na przykładzie wsi Dursztyn / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Dzieje żydów Sanoka i powiatu sanockiego w latach 1939-1943 / Edward Zając. [Streszcz. w jęz. niem.]. Bojkowska wieś Bukowiec w świetle ankiet z 1936 i 1939 roku / Hubert Ossadnik. Szczegóły z życia judu zebrane w r. 1872/3 w Korczynie pod Krosnem w czasie pobytu na wakacjach przez Franciszka Zycha kl.VIIG. / Jerzy Czajkowski. Strój ludowy, Krościenko Wyżne, rok 1848 / Jerzy Czajkowski. Zwyczaj „Judasza” w Sanoku / Edward Zając. Lidove stavby východnich Čech / Luděk Stepan, Josef Vařeka, rec. Jerzy Czajkowski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 33 / [red. Jerzy Czajkowski; [aut. Ryszard Królikowski [i in.]; [tł. streszcz. na j. niem. Renata Słyszyk. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1996. – 184, [4] s. : il., faks., fot. kolor., pl., rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 33). – ISBN 83-86634-87-1
(Zawiera: Chłopskie budownictwo mieszkalne na Lubelszczyźnie od XVII wieku do 1864 roku / Ryszard Królikowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Urządzenia wodociągowe w Jaśliskach / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Tradycyjny wyrób świec / Grażyna Czerwińska. [Streszcz. w jęz. niem.]. Huta szkła w Bereżkach / Maciej Augustyn. Uśmiercanie Judasza. Przyczynek do publikacji „Zwyczaj Judasza w Sanoku” / Danuta Blin-Olbert. Trzy legendy z Zubieńska / Danuta Blin-Olbert. Nazewnictwo wsi Ustrzyki Górne / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1993-1994 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w Sanockim Parku Etnograficznym w latach 1989-1995 / Henryk Olszański. O nieznanej kolekcji dziewiętnastowiecznych listów chłopskich z Podhala i Spisza / Tadeusz Łopatkiewicz. [Streszcz. w jęz. niem.]. Der konfessionswechsel bei den Lemken in den jahren 1900-1939 / Mieczysław Wieliczko)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 34 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Roman Reinfuss [i in.]; [tł. streszczeń na niem.] Renata Słyszyk. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1998. – 240 s., [4] s. tabl. kolor. : faks., fot. (w tym kolor.), pl., 1 portr. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 34). – ISBN 83-86634-84-7
(Zawiera: Pamięci profesora Reinfussa / Jerzy Czajkowski. Zarys kultury materialnej ludności łemkowskiej z dawnego „kresu muszyńskiego” / Roman Reinfuss. [Streszcz. w jęz. niem.]. Golcowski Ośrodek Koszykarski / Maria Marciniak. [Streszcz. w jęz. niem.]. Wiosenne grupy obrzędowe w Opoczyńskiem / Zdzisław Kupisiński SVD. [Streszcz w jęz. niem.]. Zbiory łemkowskie w muzeach polskich / Danuta Blin-Olbert. Karczmy zajezdnie w południowo-wschodniej Polsce / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Od Krakowa do Lwowa...: nazwy karczem na obszarze Galicji (koniec XIX w.) / Halina Piasecka-Wilczyńska. Opis urządzenia dworu w Besku w okresie zamieszkania w nim rodziny Myczkowskich / Lesław Myczkowski. Społeczność żydowska w Jaćmierzu i Posadzie Jaćmierskiej w latach 1900-1942 / Janusz Konieczny. [Streszcz. w jęz. niem.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego za lata 1995-1996 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1996-1997 / Henryk Olszański. Karpaty Wschodnie na nowo odkrywane. Sprawozdanie z wyjazdów pracowników MBL na Ukrainę / Hubert Ossadnik)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 35 / [red.] Henryk Olszański; [tł. streszcz.] Ireneusz Paternoga. – Sanok : MBL, 2001. – 186 s., [4] s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, pl. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku , ISSN 0137-320X ; 35)
(Zawiera: Architektura i wyposażenie cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu / Jarosław Giemza. [Streszcz. w jęz. ang.]. Ikona św. Jana Chrzciciela – Anioła Pustyni z Odrzechowej w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Monika Branicka . [Streszcz. w jęz. ang.]. Urządzenia o napędzie wodnym w powiecie brzozowskim w XVIII-XX w. / Henryk Olszański. [Streszcz. w jez. ang.]. Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce. cz.I / Danuta Blin-Olbert, Maria Marciniak. [Streszcz. w jęz. ang.]. Kołyski w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang.]. Zwyczaje pogrzebowe doliny Osławy, Osławicy i Kalniczki / Hubert Ossadnik. [Streszcz. w jęz. ang.]. Lanie światła – relikt dawnych zwyczajów rzemieślniczych / Andrzej Karczmarzewski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Palenie Judasza w okolicy Tarnowa / Adam Bartosz. [Streszcz. w jez. ang.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1997-1998 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1998-1999 / Henryk Olszański)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 36 / [red.] Jerzy Ginalski; [tł. streszcz.] Ireneusz Paternoga. – Sanok : MBL, 2004. – 276 s., [28] s. tabl. kolor. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, portr. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku , ISSN 0137-320X ; 36)
(Zawiera: Aleksander Rybicki (1904-1983) : twórca i dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : w setną rocznicę urodzin / Halina Piasecka. Wspomnienie o Aleksandrze Rybickim / Jerzy Tur. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z perspektywy 45 lat / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Cerkiew i parochia w Ropkach w XVII i XVIII wieku / Zofia Szanter. [Streszcz. w jęz. ang.]. Wyposażenie cerkwi z Ropek A.D 1928 / Hubert Ossadnik. [Streszcz. w jęz. ang.]. Haftowana tkanina liturgiczna z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Renata Kinga Jara. [Streszcz w jęz. ang.]. Zdobnictwo wnętrz na Podkarpaciu od końca XIX wieku po lata 1980 / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang.]. Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce, cz.II / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. [Streszcz. w jęz. ang.]. Międzyetniczne i międzyreligijne relacje w Karpatach na przykładzie wsi Stebnik i Kolonii Steinfels / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. ang.]. Księga ochrzczonych unickiej parafii w Uhercach z drugiej połowy XVIII w. w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Mariusz Kaznowski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Stosunki społeczno- gospodarcze w kluczu płońskim w drugiej połowie XVIII wieku / Robert Lipelt. [Streszcz w jez. ang.]. Działalność Muzeum Budownictwa ludowego w Sanoku w latach 1999-2000 / Halina Piasecka-Wilczyńska)

Mickiewicz 200 : biuletyn Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku w Roku Mickiewiczowskim – Nr 1, maj – sierpień 1998 / [red. biuletynu, scenariusz i realizacja wystawy, oprac. bibliografii Tomasz Korzeniowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – [52] s. ; 22 cm

Mówią Zbiory. Nr 1 : Rocznik Muzeum Historycznego w Sanoku / red. Wiesław Banach ; red. tech. Artur Olechniewicz, Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1996. – 62 s. : fot., rys.; 30 cm. – (Mówią Zbiory ; 1)
(Zawiera: Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku / Maria Zielińska. Ruch lotniczo-konstruktorski w Galicji na przełomie XIX/XX w. / Andrzej Olejko. Polska Armia Wyzwoleńcza 1947-1951 / Andrzej Romaniak. Mandyliony XV i XVI w. w malarstwie zachodnio-ukraińskim / Katarzyna Winnicka. Recepcja sztuki Paula Cezanne'a w twórczości Józefa Pankiewicza / Wiesław Banach. Próba umiejscowienia twórczości artystycznej Waldemara Cwenarskiego w nurcie ekspresyjnym plastyki polskiej w latach 1955-1990 / Henryka Milczanowska)

Nasza „Dwójka” : dwumiesięcznik szkolny / red. Joanna Twardak. – Nr 1 : 2001. – Sanok : Szkoła Podstawowa nr 2, 2001 ->

Nasza Propozycja. – Z. 1 : 1991. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1991 ->

Nasza Rodzina : gazetka Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii NSPJ w Sanoku. – Nr 1 : 1998. – Sanok : Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 1998-2000

Nasze Przemienienie : dwumiesięcznik formacyjno-religijny / [red. zespół Dorota Cichomska i in.]. – Nr 1 : 2000. – Sanok : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Przemienienia Pańskiego, 2000-2001

No Name! : gazetka ZS nr 1 w Sanoku / red. Renata Gromek. – Nr 1 : 2003. – Sanok : Zespół Szkół nr 1, 2003 ->

Ogłoszenia Podkarpackie : pismo ogłoszeniowe, reklamowe / red. Michał Biłas. – Nr 1 : 2001. – Sanok, 2001-2002

Piguła / red. Justyna Wolanin, Bernadeta Mikołajewicz. – Sanok : Zespół Szkół Medycznych, 2000

Pismo Informacyjne. – Nr 1 : 1992. – Sanok : Zarząd Grupy Bieszczadzkiej GOPR, 1992-1996

Pismo Sanockie : Biuletyn społeczno-polityczny i gospodarczy / red. Tomasz Korzeniowski. – Nr 1 : 1991. – Sanok : Wydaw. Exodus, 1991-1992

Pobudka : Pismo Instruktorów Harcerskich / red. Ryszard Pacławski. – Sanok : Harcerska Agencja Dziennikarsko – Fotograficzna przy Hufcu ZHP w Sanoku, 1981

Prosto z mostu. – Sanok : [b.w.], 2003

Przemienienie : Gazetka parafialna / Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku. – Sanok : Wspólnota Dominikańska, 1996 ->

Rocznik Sanocki 1963. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1963. – 467 s. : fot., rys., mapy ; 24 cm
(Zawiera : Słowo wstępne / Dominik Zimoń. Z przeszłości i teraźniejszości Zarszyna, Długiego i Nowosielec : zarys monograficzny / Walerian Bętkowski. Zarys dziejów Bukowska do roku 1795 / Feliks Kiryk. Rozwój gospodarczy powiatu sanockiego / Mieczysław Przystasz. Rok 1848 w Sanockiem / Aleksander Codello. Ze wspomnień / Bronisław Filipczak. Z dziejów ruchu rewolucyjnego w powiecie sanockim / Stefan Makuch. O początkach rozwoju idei socjalistycznej w Galicji / Stefan Makuch. Przyczynek do dziejów ruchu robotniczego w Sanoku i okolicy w okresie międzywojennym / Wojciech Sołtys, Edward Zając. 160 lat walki chłopów i mieszczan jaćmierskich ze dworem / Józef Stachowicz. Współczesne zdobycze oświatowo-kulturalne Sanoczyzny na tle stosunków oświatowych w dobie rozbiorów i w okresie międzywojennym / Zofia Bandurka. Reaktywowanie gimnazjum w Sanoku po drugiej wojnie światowej / Roman Ślączka. Karol Pollak – drukarz sanocki i dzieje jego drukarni w Sanoku / Jadwiga Zaleska. Osobliwości przyrody w powiecie sanockim / Walerian Bętkowski. Budowa geologiczna Ziemi Sanockiej / Andrzej Ślączka. Dawny obrzęd weselny w Domaradzu / Benedykt Gajewski. Wincenty Pol w Kalnicy / Kazimierz Ciałowicz)

Rocznik Sanocki 1967 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1967. – 414 s. : fot., mapy, portr., wykr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 2)
(Zawiera : Od redakcji. Oświata, kultura i język Jaćmierza i Bażanówki / Józef Stachowicz. Stosunki ziemi sanockiej z południowym sąsiadem w świetle „Regestru złoczyńców grodu sanockiego” / Wojciech Sołtys. Zarys dziejów Bukowska w latach 1795-1914 / Feliks Kiryk. Terytorialny rozwój miasta Sanoka w latach 1852-1961 / Edward Zając. Bieszczady w relacjach pamiętnikarskich z XIX wieku / Adam Fastnacht. Jak się obywatele sanoccy przed 500 laty procesowali / Roman Ślączka. Działalność Juliana Goslara w Sanockim w świetle jego spuścizny pisarskiej (1845-1849) / Aleksander Codello. Zarys dziejów ruchu ludowego w powiecie sanockim do roku 1931 / Feliks Kiryk, Tadeusz Kowalski. Przyczynek do dziejów reformy rolnej w powiecie sanockim w latach 1944-1947 / Edward Zając. Powiat sanocki w latach 1939-1947 / Mieczysław Przystasz. Straty ludnościowe i materialne powiatu sanockiego w okresie okupacji hitlerowskiej / Edward Zając. Trzydzieści lat Muzeum sanockiego / Stefan Stefański. Historia Zespołu Szkół Mechanicznych w Sanoku / Wojciech Sołtys. Warszawa – Nowosielce – Budapeszt / Jan Łożański)

Rocznik Sanocki 1971 / Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1971. – 318, [2] s.: il., fot., mapy ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 3)
(Zawiera : Od redakcji. Domaradz : szkice i materiały / Benedykt Gajewski. Pamiętnik Jana Granatowskiego / Adam Fastnacht. Działania i zniszczenia frontowe w powiecie sanockim w 1944 roku / Wojciech Sołtys. Wspomnienia kuriera / Jan Łożański. Przewodnik po zespole akt Starostwa powiatowego Sanockiego z lat 1944-1949/50 / Edward Zając. Mojemu Miastu – w jego rocznicę / Franciszek Kuzio. Rozwój Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Sanoku / Edward Zając. Wodowanie statku m/s Sanok / Edward Zając. Budowa nowych wodociągów dla miasta Sanoka / Edward Zając. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowiska Rymanów” / Edward Zając. 36 rocznica „Marszu Głodnych” / Edward Zając)

Rocznik Sanocki 1979 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Kraków : Wydaw. literackie, 1979. – 329, [3] s.: faks., fot., portr., tabl. ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 4). – ISBN 83-08-00229-3
(Zawiera : Od redakcji. Działy Leska oraz dóbr leskich i bachowskich z roku 1580 / Adam Fastnacht. Eksterminacja ludności na Sanocczyźnie w latach 1939-1944 / Czesław Cyran , Antoni Rachwał. Tajna oświata w powiecie sanockim jako forma walki z okupantem hitlerowskim / Wojciech Sołtys. Rozpoznanie sił niemieckich na Słowacji przez wywiad polski w 1939 roku / Wojciech Sołtys. Wojenne dzieje porucznika / Jakub Kinelski. Egzotyzm Ziemi Sanockiej / Edmund Słuszkiewicz. Materiały źródłowe do nauczania historii regionalnej / Wojciech Sołtys , Edward Zając. Zarys dziejów Muzeum Historycznego w Sanoku (1934-1974) / Edward Zając. Dzieje Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka w Sanoku w latach 1904-1977 / Edward Zając. Przyczynek do rozważań o najdawniejszych dziejach Sanoka i Ziemi Sanockiej IX-XIII w. / Józef Rawski)

Rocznik Sanocki 1980 : Materiały z Sesji naukowej zorganizowanej z okazji obchodów 500-lecia zgonu Grzegorza z Sanoka / pod red. Feliksa Kiryka ; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Rzeszów : KAW, 1980. – 125, [3] s. : il., faks., fot., portr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie , ISSN 0557-2096 ; 5)
(Zawiera : Wstęp. [Przemówienia]. Oświata i kultura w Sanoku i ziemi sanockiej w XV i XVI w. / Adam Fastnacht. Stan badań nad Grzegorzem z Sanoka / Stanisław Cynarski. Środowisko rodzinne Grzegorza z Sanoka / Jerzy Wyrozumski. Grzegorz z Sanoka i Kallimach / Jerzy Zathey. Jan Długosz a Grzegorz z Sanoka / Krzysztof Baczkowski. Jan z Dąbrówki a Grzegorz z Sanoka / Marian Zwiercan. Obecność Grzegorza z Sanoka w kulturze / Andrzej Nowicki. Filozofia kultury Grzegorza z Sanoka / Andrzej Nowicki. Obchody 500 rocznicy śmierci Grzegorza z Sanoka / Edward Zając)

Rocznik Sanocki 1988 / [aut.] Arnold Andrunik [i in.] ; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Rzeszów : KAW, 1988. – 292, [1] s. : il., faks., fot., mapa, portr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 6). – ISBN 83-03-02288-1
(Zawiera : Od wydawcy. Z odległych lat / Tekla Wolwowicz. Karol Pollak – typographus sanocensis i dzieje jego drukarni / Jadwiga Zaleska. śladami synów ziemi sanockiej żołnierzy 6 Dywizji Piechoty / Andrzej Brygidyn. Z lat wojskowej służby (1945-1947) / Roman Bury. Wspomnienia z hitlerowskich obozów koncentracyjnych / Arnold Andrunik. Z dziejów ruchu oporu / Edward Zając. Ocalić od zapomnienia / Krystyna Ciupak. Z dziejów harcerstwa sanockiego gimnazjum i liceum / Józef Pohorski. Nauczycielski ruch związkowy w byłym powiecie brzozowskim w latach 1905-1944 / Wojciech Sołtys. Relikty pracowni garncarskiej w Lesku / Maria Zielińska-Durda. Andrzej Szczudlik – robotnik i działacz (1900-1971) / Tadeusz Chmielewski. Włodzimierz Bańkowski – zasłużony pedagog sanockiego gimnazjum / Tadeusz Chmielewski. Aleksander Piech (1851-1932) – brązownik / Edward Zając. Dr Samuel Herzig – lekarz społecznik (1885-1943) / Edward Zając)

Rocznik Sanocki 1995 / [aut.] Paweł Kosina [i in.]; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Sanok : TRiUMS, 1995. – 223, [1] s., [2] s. tabl. kolor. : faks., fot., portr., rys. ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 7)
(Zawiera : Wstęp. Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka 1904-1994 / Zbigniew Koziarz. Pół wieku sanockiego górnictwa naftowego / Marian Struś. Sanockie w okresie I wojny światowej w relacjach pamiętnikarzy i w prasie / Wojciech Sołtys. Od kotłów po pojazdy szynowe Fabryki Sanockiej / Zbigniew Osenkowski. Mój start w zwodzie nauczycielskim – wspomnienia z roku 1914 / Tekla Wolwowicz. „Belfrowie” – nostri magistri / Andrzej Tarnawski. Z dziejów Miejskiego Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Sanoku w latach 1923-1934 / Maria Tarnawska. Profesorowi Michałowi Urbankowi podzwonne / Józef Stachowicz. Wspomnienie pośmiertne o doc. dr. Adamie Fastnachcie / Edward Zając. Józef Stachowicz – twórca „Rocznika Sanockiego” / Wojciech Sołtys. Inż. Jan Kosina – nestor leśnictwa małopolskiego / Paweł Kosina. Mieczysław Przystasz – los pisany historią / Tomasz Przystasz)

Rocznik Sanocki 2001 / dobór materiałów i red. Alicja Wolwowicz [i in.]; Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. – Sanok : Tow. Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, 2001. – 374 s. : faks., fot. (w tym kolor.), mapa kolor., nuty ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 8). – ISBN 83-903238-1-8
(Zawiera: Wstęp. O Boże : [w.] / Kazimiera Iłłakowiczówna. Spuścizna z Katynia / Zbigniew Przystasz. [Wiersz o Katyniu] / Marian Hemar. Golgota Wschodu – fakty / Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski. Matka Boska Kozielska : [w.] / Jerzy Bazarewski. Na ewakuacyjnym szlaku... (1914-1915) / Tekla Wolwowicz. Ks. Infułat dr Stanisław Turkowski lwowski duszpasterz na Dolnym Śląsku / Stefan Wójcik. Wrzesień 1939 (fragment pamiętnika) / Zbigniew Juliusz Jara. Sanoczanin pierwszym polskim Oświęcimia / Anna Fastnacht-Stupnicka. Była w Sanoku taka szkoła / Alicja Wolwowicz. Podokręg krośnieński Narodowej Organizacji Wojskowej (październik 1939 – lipiec 1943) / Krzysztof Kaczmarski. Maria Grotowska „Amazonka”, „Marylka” (1916-1995) / Krzysztof Kaczmarski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci bohaterskiego dowódcy partyzanckiego Józefa Czuchry („Orskiego”) / Jan Radożycki. Ruch czerwonokrzyski na ziemi sanockiej / Jan Miśkowicz. Choroba i wiersze : (szkic do portretu Janusza Szubera) / Jan Skoczyński. Janusz Szuber – Ryszard Schramm, czyli poetycki dialog ad 2000 / Bartłomiej Zajdel. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej / Zbigniew Koziarz. Wznowienie działalności „Sokoła” w Sanoku / Bronisław Kielar. Walory przyrodnicze obszaru powiatu sanockiego / Wojciech Blecharczyk. Mgr Wojciech Sołtys (1925-1995) / Stanisław Obara. Helena Kosinówna / Paweł Kosina. Cień ojca / Maria Matuła. Kalendarium sanockie 1995-2000 / Zbigniew Osenkowski)

Sandzianka : Kurier Sanocko-Krakowski / red. Piotr Turowski, Michał Turowski, Krzysztof Banach. – Kraków, 2001

Sanocki Informator Rolniczy / red. Czesława Kurasz. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości, 2003 ->

Sanocki Skaut / red. Jolanta Kita, Alicja Potyrała. – Sanok : Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, 1998-2002

Sanockie Zapiski Numizmatyczne / [red.] Tadeusz Ortyl. – Nr 1 : 1996. – Sanok : PTN, 1996 ->

Słówko : oo. Franciszkanie. – Nr 1 : 1993. – Sanok : Parafia Podwyższenia Krzyża, 1993 – 2000

Solidarność Walcząca : Partia Wolności. – Sanok, 1992-1997 (Ukazały się tylko 23 numery ; zmiana tytułu od nr 11 na Dekada ; ponowna zmiana tytułu od nr 17 Galicja)

Stomilowiec : Jednodniówka Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil”. – Sanok, 1982 (Gazetka wydana z okazji 50-lecia zakładów)

Sześciolinia : Pismo PSM I i II st. w Sanoku / red. Kamil Bartnik. – Sanok : Państwowa Szkoła Muzyczna, 1991 ->

Szkolna Półka : Gazetka SP 4 w Sanoku / red. Karol Skarbowski, Przemysław Prodziewicz, Janusz Stabryła. – Sanok : Szkoła Podstawowa nr 4, 2002 ->

Trybuna Przedzjazdowa : Jednodniówka KP PZPR w Sanoku. – Sanok, 1971

Wandea : Niezależne Pismo Narodowo-Radykalne. – Sanok : [b.w.], 1996

Wasze Życie na Naszych Stronach. – Nr 1 : 1999. – Sanok : Fundacja Zanim Nadejdzie Jutro, 1999-2000 (dod. Tygodnika Sanockiego)

Więcej Czadu : Pismo młodzieżowe / red. Marek Balawajder, Paweł Sawicki, Robert Biłas. – Sanok : [b.w.], 1992-1993

Więcej Tlenu, Mniej Czadu / red. Andrzej Olejko. – Sanok : I Liceum Ogólnokształcące, 1997 ->

Wspólnota / red. Halina Więcek. – Sanok : Klasztor oo. Fransiszkanów, 1998

Tygodnik Sanocki : Pismo Samorządowe / [red. Tomasz Korzeniowski]. – Nr 1 : 1991. – Sanok : Rada Miejska, 1991 ->

Z Chrystusem w Życie : Miesięcznik Parafii Chrystusa Króla. – Nr. 1 : 1996. – Sanok : Parafia Chrystusa Króla, 1996 ->

ZetHaeRek : Gazeta sanockich ZetHaerowców / [red.] Joanna Banach. – Sanok, 1992-1997

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Z. nr 1 / [red.] Franciszek Oberc. – Sanok : Archiwum Ziemi Sanockiej, 2001. – 130 s.: wykr. ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej ; 1)
(Zawiera: Od redaktora / Franciszek Oberc. I. Powstało Archiwum Ziemi Sanockiej. II. Starostwo Sanockie. Urząd Rejonowy w Sanoku 1990-1998 / Zbigniew Stabryła. Starostwo Sanockie 1999-2000 / Franciszek Oberc. Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2001-2010 / Zenon Stryjak. III. Z najnowszej historii Sanoka : Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku 1980-1990 / Franciszek Oberc. Reaktywowanie działalności NSZZ „Solidarność” w Sanockiej Fabryce Autobusów w latach 1988/1989 / Franciszek Oberc. IV. Sanocki rynek pracy. Społeczny kształt bezrobocia / Franciszek Oberc. Powiatowy Urząd Pracy w latach 1995-2000 / Agata Jamka. Działania aktywizujące bezrobotnych / Ewa Suder. Działalność Regionalnej Izby Gospodarczej 1996-2000 / Bogusław Połdiak. Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku / Józef Kuna. Zmiany organizacyjno-ekonomiczne w spółce Autosan po roku 1990 / Aleksander Drwięga. Działalność Oddziału Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu / Bogusław Sozański. Działania Starostwa Sanockiego w zakresie rynku pracy / Franciszek Oberc. Noty o autorach)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 2, San, rzeka ziemi sanockiej / [red.] Franciszek Oberc; [aut.] Ryszard Wiktor Schramm [i in.]. – Sanok-Zahutyń : Archiwum Ziemi Sanockiej, 2002. – 157 s., [24] s. tabl. (gł. kol.) : mapy, wykresy ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej ; 2)
(Zawiera: Od redaktora / Franciszek Oberc. Złote jabłko / Ryszard Wiktor Schramm. Geologia doliny Sanu / Stanisław Sieradzki. San. Ocena stanu i jakości wód płynących oraz zbiornika zaporowego Solina / Wojciech Skiba. Dorzecze górnego Sanu i jego walory / Krzysztof Kukuła. San i jego znaczenie w pradziejach / Maria Zielińska. Przyczynek nazewniczy do historii osadnictwa dorzecza górnego Sanu / Wojciech Krukar. Wybrane aspekty gospodarczego znaczenia rzeki San / Agata Skowrońska , Maciej Skowroński. Sztuczne jeziora w Solinie i Myczkowcach / Stanisław Sieradzki. Bieszczadzkie żeglarstwo / Franciszek Oberc. Ujęcia wody na Sanie / Franciszek Oberc , Wojciech Petryk. Wędkarstwo na Sanie / Bartosz Błażewicz. Fortyfikacje linii Mołotowa / Andrzej Oberc. Jordan / Włodzimierz Marczak. święte wody Sanu / Jolanta Ziobro. Jeden co zna prawdę. San w literaturze / Bartłomiej Zajdel. Moje pierwsze „zagraniczne” wakacje : wspomnienia 80-latka, który sięgnął pamięcią 70 lat wstecz / Stefan Stefański. Stowarzyszenie sympatyków doliny Sanu / Aleksandra Beata Liszka. San. Wypisy źródłowe / wybór, oprac. i komentarz Edward Zając. Motyw Sanu w twórczości sanockich artystów / Franciszek Oberc)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 3, Jubileusz Janusza Szubera / [red.] Franciszek Oberc; [aut.] Tomasz Chomiszczak [i in.]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2003. – 98 s. : fot., rys. ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870-X ; 3)
(Zawiera: Od Wydawcy / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Miasto nie zwyczajne, a królewskie... (sanockie środowisko literackie) / Bartłomiej Zajdel. „Są szuflady. Raz na sto lat...” / Janina Lewandowska. Moi najbliżsi – zmyślenie i prawda : (z rozmów z Januszem Szuberem – fragmenty większej całości) / Anna Strzelecka. Chłopiec Mieszający Powidła / Jacek Mączka. „Jednogłośnie wybrany naszym dyżurnym guru” : Od ironii poetyckiej do poezji ironii Janusza Szubera / Tomasz Chomiszczak. Janusz Szuber – człowiek publiczny / Leszek Puchała. Kilka słów o Przyjacielu / Leon J. Chrapko. Noty o autorach)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej: Z. nr 4, Nafta / [red.] Władysława Oberc, Franciszek Oberc; [współpr.] Biblioteka Publiczna w Sanoku Miejska; [aut.] Stanisław Piotrowski [i in.]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2004. – 141 s., [4] s. tabl. kolor., [1] k. złoż. : faks., fot. (w tym kolor.), mapa, portr. ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870-X ; 4)
(Zawiera: Wstęp / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Ropa naftowa w Strachocinie : (fragmenty wspomnień spisanych w roku 2003) / Stanisław Piotrowski. Wspomnienia naftowe / Wanda Hess. Życie znaczone naftą, nadzieją, wojną, i rozczarowaniem : (fragmenty wspomnień) / Michał Jakubowicz. Współpraca miasta z SZGNIG – początek lat 90 / Witold Przybyło. Działalność kulturalna Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu : (fragmenty opracowania z roku 1984) / Zbigniew Gruber. Początki sportu w sanockiej nafcie / Zbigniew Dańczyszyn. Comber babski w Sanoku / Joanna Kozimor. Ekspozycja podkarpackiego przemysłu naftowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Sanoku / Jerzy Ginalski. Ropa naftowa w nazewnictwie Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich / Wojciech Krukar. Pole naftowe w Wołtuszowej / Jan Tomkiewicz. Galicyjsko-karpacki szlak naftowy / Stanisław Sieradzki, Piotr Dziadzio, Robert Łętowski. 1899 : [wiersz] / Janusz Szuber. Lampa z fiszbinami światła : [wiersz] / Leon Chrapko. Tratwa : (fragmenty) / Olechniewicz. Motywy naftowe w ekslibrisach / Zbigniew Osenkowski. Krośnieński olej skalny / Jasiek Orłowski, Mirek Dobrowolski. Józef Sozański, historyk przemysłu naftowego / Bogusław Sozański. Noty o autorach)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 5, Prasa ziemi sanockiej – informator / [red.] Wadysława Oberc, Franciszek Oberc. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2005. – 218 , [5] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870X ; 5)
(Zawiera : Od redaktorów / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Dzień prasy lokalnej. Spotkanie redaktorów prasy ziemi sanockiej, Sanok, 5 października 2002 roku. Obywatel – prasa – demokracja : konferencja prasy lolalnej, Sanok 11 września 2004 roku. Media regionalistyczne, regionalne i lokalne w edukacji społeczności lokalnej na przełomie XX i XXI wieku / Włodzimierz Chorążak. Rola prasy katolickiej w rozwoju społeczności lokalnych (na przykladzie Gościa Niedzielnego) / Bogdan Gancarz. Gazeta szkolna i jej rola wychowawcza w nowoczesnej placówce oświatowej / Alicja Lewandowska. Dyskusja w grupach. Sandzianka – gazeta rodzinna / Paweł Turkowski. Prasa lokalna ziemi sanockiej od 1990 roku / Franciszek Oberc. Sylwetki)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 6, Sanocka „Solidarność” lat 80-tych. Fakty i dokumenty / [red. Władysława Oberc, Franciszek Oberc]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2005. – 112, [1] s., 73 il. (w tym kolor.) ; 21 cm. (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870X ; 6)
(Zawiera: Od wydawcy / Władysława Oberc. [Kalendarium sanockie 1980-1990 / oprac. Franciszek Oberc]. Dokumenty)

Zeszyty Naukowe PWSZ. Nr 1 / red. Tomasz Chomiszczak, Robert Lipelt; [aut.] Piotr Uruski [i in.]. – Sanok : Seria Wydaw. PWSZ, 2003. – 213 s. ; 25 cm. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku ; 1)
(Zawiera: Przedmowa / Halina Mieczkowska. Posłannictwo Rusi w „Homilii paschalnej w Prawie i Łasce” Metropolity Iłariona / Piotr Uruski. Młynarstwo na ziemi sanockiej w pierwszej połowie XVII wieku w świetle rejestrów poborowych / Robert Lipelt. Przełamywanie rosyjskich umocnień na odcinku lesko-sanockim „Linii Mołotowa” przez oddziały Armii Słowackiej w operacji Fall „Barbarossa” latem 1941 r. w świetle dokumentów i relacji / Andrzej Olejko. Wspólnota europejska – historia i współczesność / Marek Paluch. Czytelnik pod strzechami Paryża : uwagi o kondycji powieści francuskiej na przełomie wieków / Tomasz Chomiszczak. Pejzaż mityczny Janusza Szubera / Jacek Mączka. Strategia wykorzystania nowomowy u Pavla Vilikowskiego : (na przykładzie utworu „Slovensky Casanova”) / Tomasz Wicik. „Wysoko cenię w Panu rosyjskiego pisarza...” Aleksander Ertel i Antoni Czechow w świetle materiałów epistolograficznych / Henryk Grzyś. Pogranicze polsko – słowackie : (sytuacja językowa na Podhalu, Spiszu i Orawie) / Franciszek Sowa. Polskie badania słowacystyczne w zakresie językoznawstwa : (część 1 – początki i I poł. XX w.) / Halina Mieczkowska. Katechizm łaciński dla prawosławnych z 1585 roku : (uwagi o języku zabytku) / Adam Fałkowski. Wiersze / Roman Obuchow)

ZETHAEREK : Gazetka sanockich ZetHaeRowców. – Sanok : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 1992-?

Ziemia Sanocka : czasopismo obywatelskie / [red. Władysław Szulc i in.]. – Sanok, 1990-1991

Związkowy Informator Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w „Autosan” S.A. / red. Andrzej Szall, Zbigniew Krystyński- Sanok : Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, 2002Wstecz

Główna strona biblioteki (powrót do strony głównej)